2017-02-19 11_27_53-170131 lönedumpning.pdf - Adobe Acrobat Pro

LADDA NER TEXTEN SOM FLYGBLAD, SKRIV UT OCH DELA

”Gästande” EU-firmor lägger anbud efter anbud på uppdrag utan att betala löner som man kan leva på i Sverige. Situationen är ohållbar. Vi måste slå tillbaka mot dessa företag och deras uppdragsgivare och politiker som dumpar löner och arbetsförhållanden.

I Malmö i juli 1908 strejkade arbetarna i hamnen för högre lön och rätten att organisera sig. Arbetsgivarna importerade brittiska strejkbrytare, som inhystes på ett fartyg, Amalthea, i hamnen. Många malmöbor samlades till en demonstration på kajen, mot hänsynslösa arbetsköpares försök att med importerad utländsk
arbetskraft bryta arbetarnas enighet och kampvilja. Det gick så långt, att en engelsk strejkbrytare sköt mot folksamlingen.

Malmö november 2012. Fera hundra byggnadsarbetare demonstrerade utanför Skanskas kontor vid Drottningtorget av samma skäl: många fick sparken när byggfirman tog in folk från Polen, med argumentet att byggnadsarbetare i Malmö saknade kompetens! Land spelar ingen roll, att folk vill hit för att jobba går att
förstå. Men inte att det sker på ett som dumpar löner och arbetsvilkor. Vi kan aldrig acceptera handelsresande i lönesänkning! ”Arbetartrafficking” är ett slags modernt strejkbryteri.

Förr i tiden hade arbetsköparna för vana att kalla in strejkbrytare (svartfötter), ofta från utlandet, för att göra jobbet i stället. I kampen för rätten till arbete, organisering och bröd uppstod det fackliga löftet:

Vi lovar och försäkraratt aldrig någonsin och under några omständigheter arbeta på sämre villkor eller till lägre lön än det nu vi lovat varandra.

Vi lovar varandra detta i den djupa insikten om att om vi alla håller detta löfte så måste arbetsgivaren uppfylla våra krav!

Vi måste påminna om vårt fackliga löfte och att vi inte ska tillåta att arbetskraft säljs till underpris. När det sker så skadas på sikt hela arbetarklassen och lönerna drivs neråt. Läget vi har idag där Sverige är medlem i EU måste förändras. Själva grunden i EU-projektet är ju “fri rörlighet” på arbetskraft så att lönerna lätt kan dumpas. Kampen mot lönedumpningen måste även vara en kamp för utträde ur EU.

Det duger inte att vi sätter vårt hopp till byråkrater och pampar. Vi måste börja agera själva. Det är endast när vi arbetare agerar själva som det blir någon verklig förändring. Det är hög tid att vi sätter igång lokalt och genomför aktioner mot lönedumparföretag och deras uppdragsgivare och politiker.

Sverige ut ur EU!
Riv upp lavaldomen!
Kollektivavtal ska gälla vid offentlig upphandling!
Alla arbetare i Sverige ska ha lika bra villkor!

This article has 1 comment

Lämna ett svar till annemarie Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte.