Det socialdemokratiska partiet har fortfarande ett politiskt grepp om en stor del av arbetarklassen i Sverige. Därför finns det anledning att försöka förstå hur partiet fungerar och samverkar med den borgerliga staten.

2015 så tappade Socialdemokraterna partisympatier bland LO-medlemmar med en nedgång från 56,6 procent i maj 2014 till 49,1 procent i maj 2015 enligt SCB:s partisympatimätning. Även bland TCO-medlemmar tappade S stort i partisympati, från 36,1 procent till 29,9 procent. Vänsterpartiet tappade från 10,6 procent till 7,9 procent bland LO-medlemmar och nästan lika mycket bland TCO- och SACO-medlemmar. Både V och S har alltså trots allt fortfarande (om man får tro SCB) ett betydande stöd bland arbetare i Sverige.

Socialdemokraternas intänkter

Partiet omsatte ca 243 miljoner kronor 2015 enligt deras egen årsredovisning. Av dessa är 136 miljoner (56 %) statligt stöd i olika former. Endast ca 6,6 miljoner (ca 3%) är medlemsavgifter. Partiet är i mycket högre grad beroende av stödet från den borgerliga staten än av medlemmarna. En minskande andel intäkter kommer från facken (ned från 15 till 12 miljoner 2015) och resten i huvuddel från vinster i egna bolag och från “Övrigt överskott finansiell verksamhet”?

Medlemmarna

2015 hade socialdemokraterna 96 000 medlemmar. Antalet förtroendevalda var i kommuner och landsting ca 41 000 personer 2015. Av dessa var ca 12 000 (30 %) personer förtroendevalda för socialdemokraterna. De har ett hundral anställda på partiexpeditionen och ett hundratal i riksdagen så man får väl anta att de har ett tusental anställda lokalt runt om i landet. 2011 fanns det 158 000 förtroendevalda inom LO-förbunden varav en stor del är socialdemokrater. Av dessa arbetar en grupp på heltid i enlighet med förtroendemannalagen. När man betraktar dessa siffor frågar man sig om partiet har några andra medlemmar än den centrala partibyråkratin samt förtroendevalda inom kommunerna och facket? Troligen är denna grupp med övriga medlemmar mycket få. Det är också den känsla man får om man besöker deras 1:a maj arrangemang i Humlegården i Stockholm där deras fack- och partibyråkrater står utspridda i sina röda partijackor medan några pensionärer på rutin går runt och tar sig ett flygblad och en korv.

S och de statliga bolagen

Staten är en betydande företagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen finns 49 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Tillsammans sysselsätter bolagen cirka 163 000 personer. I de av staten hel- och delägda bolagen finns cirka 340 ledamöter inklusive ordföranden. En genomgång enligt nedan tyder inte på att det socialdemokratiska partiet har någon särskilt tydlig koppling till det statliga kapitalet ifråga om utbyte av ledningspersonal. Det verkar snarare som de ledande socialdemokraterna i stor utsträckning efter fullgjord tjänst åt staten i hög grad tar anställning hos de privata monopolen.

Nästan en tredjedel av Göran Perssons ministrar, 13 av 45, sitter numera i bolagsstyrelser eller driver egna företag. Tio finns kvar i politiken, medan bara sex är i offentlig tjänst. T.ex. f.d. jordbruksminister Ann-Christin Nykvist blev generaldirektör för Statens pensionsverk. Enbart tio av Göran Perssons ministrar är fortfarande heltidspolitiker. Tidigare finansministern Erik Åsbrink är rådgivare åt investmentbanken Goldman Sachs. Pär Nuder, som har haft samma post, ger i sin tur råd till riskkapitalbolaget EQT. Björn Rosengren, en gång näringsminister, har i åratal varit hos Stenbecks MTG. Göran Persson är på pr-företaget JKL och sitter i flera statliga bolagsstyrelser. Pierre Schori jobbar sedan i maj åt telekombolaget Terranet. Thomas Östros blev vd för Bankföreningen. Jörgen Andersson arbetar nu som vice ordförande för företaget Ecoenergy Scandinavia. Tidigare kommunikationsministern Ines Uusmann är styrelseledamot i OKQ8. Annika Åhnberg som var jordbruksminister sitter i Axfoods styrelse. När Laila Freivalds rekryterades till investmentbolaget Öresund. Ulrika Messing gifte sig med en miljardär och lev VD för inredningsbutikskedjan Porthouse i Göteborg.

Sammanfattningsvis

Det socialdemokratiska partiet kan knappast existera utan bidragen från statsapparaten (vilket troligen också gäller övriga riksdagspartier i varierande grad). Partiet har idag ingen egentlig massbas utan består i mycket hög grad av sina egna betalda funktionärer inom facket och kommunerna. Partiet är i huvudsak statsfinansierat parti av betalda byråkrater vars samhälleliga funktion bl.a. är att se till att hålla arbetskraften är foglig för kapitalistklassen.

(1) http://www.dagensarena.se/innehall/scbs-partisympatimatning-s-och-v-tappar-lo-medlemmar/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.