Kvinnofrågan är en viktig fråga för folket i Sverige och dess betydelse har ökat eftersom kvinnoförtrycket har ökat de senaste decennierna. Med det ökade kvinnoförtrycket så verkar också frågan kvinnans rättigheter ha kommit högre upp på dagordningen i det politiska Sverige. Riksdagspartierna började kalla sig feministiska och de utger sig fortfarande för att kämpa mot kvinnoförtrycket men det arbetarklassen och folket behöver är inte en allmän borgerlig feminism som stöds av den härskande klassens partier.

Alla kvinnor kan inte kämpa i samma rörelse eftersom kvinnor liksom män tillhör helt olika klasser. En kvinnlig chef för en bank och kvinnan som städar i banken har helt olika intressen. Borgerliga kvinnor ur överklassen har en helt annan syn på frågor som rör rätten till arbete, gratis sjukvård, bostäder till alla osv. De som de driver en politik för att “alla” kvinnor ska kämpa i samma rörelse blir till ett politiskt hinder för en kvinnorörelse med klassperspektiv.

Det behövs en ny slagkraftig kvinnorörelse och den måste ha principiellt klassperspektiv för att kunna förbättra de arbetande kvinnornas läge i Sverige. En ny rörelse måste också komma ur det ensidiga fokus på det parlametariska spelet. Arbetarkvinnor förbättrar inte sitt läge genom att rösta på borgerligt feministiska partier vart fjärde år utan genom att ta striden på arbetsplatserna och i bostadsområdena.

Flera hundra år av kapitalism har visat att kapitalismen vidmakthåller ett dubbelt förtryck över arbetarkvinnorna. Dels så exploateras arbetarkvinnor av kapitalister och deras politiker som genom hetsen på arbetsplatserna gör så att arbetarkvinnor sliter ut sig för usla löner samtidigt som de måste de arbeta dubbelt i hemmen. Detta samtidigt som den kapitaliststyrda kulturen matar folket med kvinnoförakt. Vi behöver därför ett nytt socialistiskt system som kan frigöra arbetarkvinnorna från det dubbla förtryck som arbetarkvinnorna utsätts för i egenskap av att vara både arbetare och kvinnor.

Kom med i kampen för en klassmedveten kvinnorörelse!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.