Bostadsbristen är akut. I de flesta större städer är det idag svårt att hitta bostäder. Omfattande renoveringar ger hyresvärdarna ett argument för att höja hyrorna till orimliga nivåer. Nyproducerade lägenheter är så dyra att folk med vanliga inkomster inte har råd att bo i dem. Ungdomar, arbetare, nyanlända och pensionärer drabbas hårdast av bostadskrisen.

Under många år har bostadsbyggandet varit för lågt. Genom en medveten politik har bra och billiga bostäder gjorts till en bristvara. Samtidigt har stora delar av de allmännyttiga bostäderna sålts ut till riskkapitalister eller ombildats till bostadsrätter. De bostäder som trots allt byggts har huvudsakligen varit dyra bostadsrätter. Idag kan fastighetsägarna ta ut allt högre hyror. Metoden att runda hyreslagstiftningen är att göra renoveringar som ger dem rätt att kraftigt höja hyrorna. Tiotusentals lägenheter renoveras och får därefter nya hyror som många människor inte har råd med. Man talar om ”renovräkningar”, renoveringar och efterföljande hyresökningar, ibland kring 50 % i höjning men ibland också en fördubbling av hyran. Människor med normala inkomster tvingas flytta från hus och hem på grund av bostadsbolagens jakt efter ökade vinster.

Ungdomar, fattiga och nyanlända får inga bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden, ofta för att bostadsbolagen ställer orimliga krav på inkomster. De som har försörjningsstöd stängs helt ute från hyresmarkanden. I skugga av detta har en andrahandsmarknad vuxit fram och då de tidigare regleringarna av hyressättningen i andrahandsboenden i stort sett förvunnit drivs priserna upp. Många kan vittna om de orimliga villkoren på andrahandsmarknaden och hur giriga människor utnyttjar de bostadslösas svåra situation.

Genom förändrad lagstiftning kan nu bostadsbolagen göra korta hyreskontrakt där de boende saknar rättigheter. I väntan på renoveringar fyller bolagen på med boende som har korttidskontrakt. När renoveringarna ska starta, vräker man dessa hyresgäster utan att ta något som helt ansvar för var de ska ta vägen.

Samtidigt har förutsättningarna för de allra rikaste blivit bättre. Kraftigt sänkt fastighetskatt och slopad förmögenhetsskatt har gett de med de allra dyraste villorna kraftiga skattesänkningar.

Kampen mot den förda bostadspolitiken växer runt om i landet. Vräkta hyresgäster ockuperar sina lägenheter, boenden går samman mot ”renovräkningar”. Krisen i bostadspolitiken har blivit explosiv och kampen utvecklas och sprids. Hyresgästernas egen organisation, Hyresgästföreningen är förlamad av sin reformistiska ideologi och förmår idag inte fylla sin uppgift som en hyresgästernas kamporganisation – nu tar hyresgästerna saken i egna händer.

Sänk hyrorna!

Kamp mot bostadsbristen!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.