(texten är ett tal som hölls på ett möte i Stockholm)

Jag har fått i uppgift att prata föreningens ideologi och politik. Här bakom mig hänger en banderoll där det står “Bygg upp ett maoistiskt kommunistparti!”.

Utifrån detta kan man ställa ett antal frågor.
1. Vad är syftet med ett kommunistparti?
2. Vem var Mao och varför just ett maoistiskt parti?
3. Finns det inte redan flera kommunistpartier i Sverige?

1. För att svara på den första frågan så är syftet med ett kommunistiskt parti att kämpa för kommunismen. Kommunismen är alltså målet. Kommunismen är det klasslösa samhälle utan vare sig fattiga eller rika som vi kämpar för. Vi menar att det inte behöver vara så att samhällets rikedomar är koncentrerade på få händer och vi menar att det är fullt möjligt att bygga ett samhälle där resurserna fördelas någorlunda jämt över befolkningen.

Vi menar också att det är fullt möjligt att bygga ett samhälle

-som kännetecknas av gemenskap och omtanke där kulturen uppmanar till bry sig om varandra istället för dagens iskalla egoism.
-ett samhälle där kulturen även manar till jämlikhet mellan kvinna och man, mellan ung och gammal, infödd och invandrad, där ingen är förmer än den andre.
-ett samhälle utan dagens påtvingade ensamhet där alla är behövda från födelsen till graven.
-ett samhälle som är tryggt där alla är garanterade rejäla bostäder och stimulerande arbeten och mycket fritid.
-ett samhälle som är verkligt demokratiskt till skillnad från dagens samhälle,
-ett samhälle där vi som arbetar själva fullgör flertalet samhällsfunktioner och där vi i direkta val kan både välja och avsätta våra representanter.
-ett samhälle där krig är en omöjlighet som aldrig någonsin kan komma tillbaka.

Sådant är det kommunistiska samhället och det kommunistiska partiet syfte är att bygga ett sådant samhälle.

2. På banderollen står det “maoistiskt” kommunistparti. Vem var Mao? Mao var en kommunist i Kina som kämpade för att bygga ett kommunistiskt samhälle. Han byggde vidare på vad kommunisterna Marx och Lenin hade kommit fram till. Vår förening baserar sig ideologiskt och praktiskt på Marx, Lenin och Maos läror som vi sammanfattningsvis kallar “maoismen”. Det gör vi eftersom Mao levde efter de andra och hans lära och praktik är därför mer avancerad än Marx och Lenins. Genom den enorma rörelse som Mao ledde och de erfarenheter man fick i Kina så fann de lösningar på många av de problem vi idag står inför, t.ex. hur hanterar vi konflikter inom partiet och folket, hur kan vi undvika att kapitalisterna återtar makten, hur undviker vi att partiet blir skilt från folket, hur vi kan ena oss med och samla mycket folk i tillfälliga allianser m.m.

3. Vi har skrivit “Bygg upp ett maoistiskt kommunistparti”. Varför ska man bygga upp ett kommunistparti? Finns inte redan kommunistpartier i Sverige?

Ett kommunistiskt parti måste ha ett  klasslöst kommunistiskt samhälle som mål annars är det inte ett kommunistiskt parti. De partier som har övergett målet och som bara strävar efter att sälja tidningar, vinna nästa val eller gynna byråkraterna i toppen är inga kommunistpartier.
Genom historien har vi sett att många kommunistpartier steg för steg har övergett ideologin och ersatt den med idéer som tjänar de rika, kapitalisternas intressen. De påstår hycklande att de står på arbetarklassens sida, och för Marx, Lenin eller Maos linje men samtidigt har de smugit in ändringar, revideringar av ideologin som syftar till anpassning till klassdiktaturen istället för att störta den. Deras handlingar visar att de har övergett kampen och bytt sida i klasskampen. Revisionister kallar vi de som viftar med röda fanor och ser äkta ut på ytan men där deras verksamhet tjänar egentligen bara till gynna byråkraterna i toppen på partiet och till hindra att kampen utvecklas. På det sättet skyddar de härskarna.

Därför, oavsett om det på pappret finns kommunistiska partier i Sverige, så finns det i dagsläget inget äkta kommunistparti. För oss som vill leva i ett kommunistiskt sämhälle återstår det därför att “Bygga upp ett maoistiskt kommunistparti i Sverige” och återskapa det kommunistiska parti som en gång fanns.

Detta var några tankar utifrån vad som står på banderollen. Nu ska vi tala lite om vårt handlingsprogram och vad vi vill göra idag.

Jag har pratat om vilket typ av samhälle som vill kämpar för. För att nå detta mål måste få folket i Sverige och över hela världen att resa sig i revolution mot härskarna. Men vi är inte där ännu även om det pågår revolutioner på olika håll. Så hur ska vi kämpa idag, vad har vi framför oss? Föreningen arbetar för att våra medlemmar och kontakter själva ska ta ansvar för att driva fram kampen mot orättvisor i samhället. Vi tror på Maos idé om masslinjen, att det är massorna och folket som själva har kraften att driva fram förändringar. Vi sitter inte och väntar på eller hoppas att någon annan ska göra jobbet utan vi försöker att omedelbart sätta igång att ena folket och sätta dem i rörelse mot härskarna oavsett om det är i bostadsområdet, på arbetsplatsen, på skolan eller på gatorna.

Föreningen har i vår antagit ett handlingsprogram som tar upp olika kampavsnitt.

Bostadsbristen. Ett av de stora problemen här i Stockholm är att kapitalisterna inte vill bygga bostäder för att de vill hålla uppe priserna. Många har ingenstans att bo bara för att några få vill tjäna ännu mer pengar. Hur kan vi ändra detta? Det är dags att vi sätter igång och mobiliserar folk i protester och aktioner som visar makthavarna att vi menar allvar. Vi måste utveckla den pågående rörelsen och pressa på för att tvinga fram att det byggs mer bostäder som folk har råd med. …

Hyrorna. Över hela landet så förekommer det att hyresvärdarna försöker att chockhöja hyrorna i samband med renoveringar. Det finns exempel på att det har gått att stoppa. Hyresgästerna har gått samman och satt press på hyresvärden tills de har gått med på att minska höjningen. Kamrater från föreningen har deltagit i dessa strider och vi har sett att det mycket väl går att vinna. Hyresgästföreningen som från början var en kamporganisation för hyresgäster har i dessa strider visat att hyresgästföreningen är ett byråkratiskt maskineri som står på hyresvärdarnas sida när det väl gäller. Det saknas en slagkraftig hyresgästorganisation som kan stoppa eller begränsa hyresvärdarnas attacker. Det åligger oss kommunister att återbygga en slagkraftig hyresgäströrelse.

Arbetsplatskampen. Kapitalistklassen driver sedan flera årtionden tillbaka en mycket tuff politik på arbetsplatserna. De försöker
-att hela tiden öka takten och minska personalen.
-att på olika sätt sänka lönekostnaderna.
-att försvaga och splittra arbetarna genom individuell lönesättning, bemanningsföretag och osäkra anställningar.

Detta är så klart ingenting man kan göra åt ensam och det går inte att komma undan genom att byta arbetsplats. Vi är kapitalisterna löneslavar och de kommer att driva många av oss till en för tidig död eller kollaps om vi inte gör motstånd.

Som ni känner till så fungerar inte de flesta fackförbund längre. De är korrupta, byråkratiska och när det väl blir konflikt blir det uppenbart för alla vilka sida de står på. På många arbetsplatser finns inga fungerande fackklubbar där arbetarna träffas. På dessa arbetsplatser blir det första steget är man samlar några arbetskamrater som man litar på och sätter igång en studiecirkel om vilka regler som gäller, hur företaget fungerar och hur man kan ställa upp krav och driva igenom dem. Föreningen tar fram material och ordnar med cirkelledare.

Den ideologiska kampen. Ideologisk kamp om idéer är också klasskamp. Föreningen bedriver hela tiden kamp för att föra att försvara Marx, Lenin och Maos läror och lära ut dem. Vi kämpar för att bygga upp fler studiecirklar där man tillsammans läser och diskuterar texter. Beroende på nivån så högläser en text och sedan diskuterar man innehållet. Studierna i cirklarna kombineras ofta med sociala aktiviteter, som t.ex. att man äter tillsammans efteråt. I cirklarna planerar man även praktiska aktiviteter som man kan göra för att praktisera det man lärt sig i studierna. Den som vill bli medlem i föreningen måste ha gått igenom Grundkursen i marxismen-leninismen-maoismen och dessutom rekommenderas av två medlemmar samt godkänna föreningens stadgar, grundsatser och handlingsprogram.

Föreningen arbetar för att bekämpa svartmålningen av det kommunistiska uppbygget i Sovjetunionen och Kina. Den negtiva bild som lärs ut i skolorna syftar till att krossa drömmen om ett jämlikt samhälle. Mångas inställning till kommunismen beror på vad har hört om Sovjet och Kina. Vi kan alltså inte strunta i vad folk tror om historien utan vi måste vinna nya segrar på detta område och ge folk möjlighet att ta ställning utifrån fakta och inte bara utifrån de anti-kommunistiska fantasier som sprids i skolor och i media.

Fokus i föreningens arbete är att utveckla och utlösa klasskampen mot kapitalisterna. Det finns en mängd olika orättvisor och kampavsnitt som vi måste utveckla arbete inom. Här ovan har vi bara tagit upp ett par av de viktigaste för arbetarklassens omedelbara överlevnad.

Den som vill delta i någon verksamhet är välkommen att höra av sig.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.