APM Terminal har varslat 150 hamnarbetare och ett tiotal andra anställda i Göteborgs hamn om uppsägning. APM Terminal, som ägs av det transnationella företaget AP Møller Mærsk, bedriver hamnverksamhet i ett 40-tal länder. Företaget är ökänt för sin anti-fackliga inställning och metoder. I Göteborg har APM Terminal under ett års tid systematiskt använt sig av provokationer, lockout och varsel.

Göteborgs kommunfullmäktige privatiserade stuveriverksamheten 2009 och släppte alltså in AP Møller Mærsk och två andra företag i hamnen. Därför är Göteborgs kommunfullmäktige medskyldigt till den uppkomna situationen. Det enda rimliga vore att återkommunalisera Göteborgs hamn. APM Terminals målsättning är att införa en ny arbetsorganisation, där endast en femtedel av arbetsstyrkan är fast anställd. All tidigare praxis och alla tidigare uppgörelser med Hamn4an ska skrotas liksom att Hamn4an ska krossas på kuppen. Det är t.o.m. möjligt att APM Terminal medvetet eftersträvar en konkurs i Göteborg, så att APM Terminal ska kunna börja om i en annan bolagsform.

Hamnarbetarförbundet har länge kämpat för rätten att teckna eget kollektivavtal, men alltid motarbetats av såväl arbetsköpare som LO. I Göteborgs hamn organiserar Hamnarbetarförbundet 85 procent av hamnarbetarna. Det är en självklarhet att Hamn4an också ska ha kollektivavtal. Trots att Hamn4an hittills saknat kollektivavtal, har det funnits en praxis att Hamn4an som majoritetsfack deltagit i förhandlingar och arbetsmiljöarbete etcetera. I motsats till de två andra företagen i hamnen bryter APM Terminal på ett provocerande sätt mot tidigare regler och överenskommelser. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson ställer sig i praktiken på APM Terminals sida. Hon tycker att det är ”väldigt besvärligt” att företag med kollektivavtal (d.v.s. med Transportarbetarförbundet i det här fallet) kan utsättas för stridsåtgärder. Men att ett företag först lockoutar de anställda och sedan varslar om massuppsägning bekommer henne ingenting. Mot bakgrund av hamnkonflikten i Göteborg ska hon tillsätta en utredning om begränsad konflikträtt. Denna utredning har bara ett syfte, nämligen att begränsa arbetarnas konflikträtt.

Detta är inte bara en lokal kamp; den har konsekvenser för hela arbetarklassen. Mot Hamn4an i Göteborg står inte bara APM Terminal, dotterbolag till det transnationella företaget AP Møller Mærsk. Mot Hamn4an i Göteborg står också Svenskt Näringsliv, påhejad av den borgerliga pressen. Mot Hamn4an i Göteborg står också den nuvarande regeringen och en socialdemokratisk arbetsmarknadsminister. Mot Hamn4an i Göteborg står också LO och Transportarbetarförbundet, som hela tiden har bekämpat Hamnarbetarförbundets rätt att teckna egna kollektivavtal. I motsats till Transportarbetarförbundet och LO är Hamnarbetarförbundet en demokratisk och kämpande fackförening. Hamnarbetarförbundet har varit en nagel i ögat på LO och Transportarbetarförbundet alltsedan dess bildande 1972. Om APM Terminal lyckas knäcka Hamn4an och regeringen dessutom ytterligare inskränker strejkrätten, är det allvarligt nederlag för arbetarklassen.

Stöd hamnarbetarna i Göteborg i deras kamp mot APM Terminal!

Kommunistiska Föreningen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.