Sopgubbarna i Stockholm vill gärna återgå till arbetet och rädda Stockholm från sopberget men kräver att de får behålla det lönesystem de har i idag under kommande avtalsperiod.

Arbetsköparna i det konkursmässiga RenoNorden AB har gett besked om att uppsägning verkställs, då domen från AD kommer om några dagar. Stockholm Vatten har ålagt Reno en nyckelinventering som Transport och sopgubbarna ej står bakom.

Det är orsaken till denna konflikt. Sopgubbarna vet hur man hämtar sopor och behöver inte dela med sig av kunskapen, som i förlängningen leder till lönedumpning och avsked. Man befarar att detta avsked kommer så fort inventeringen är klar enligt sopgubbarna.

Renos plan är att aktieägarna skall få 11% i vinst från 1 oktober, istället för 6% som är normalt. Behålls nuvarande lönemodell får aktieägarna 6%

Sopgubbarnas höga löner är en lögn. Den är inte högre än för många rörmokare, mattläggare eller snickare. Det tunga, smutsiga och farliga arbetet som utförs av sopgubbarna i Stockholm ska självklart utföras med bra betalning.

Beslutet att ställa soporna har tagits i demokratisk anda och sopgubbarna står enade.

I går trappades striden upp, när ett 50-tal sopgubbar på stadens andra stora avfallsaktör, Liselotte Lööf, la ner arbetet i sympati med kollegorna på RenoNorden AB.

Sopgubbarna för en kamp som är viktig för hela arbetarklassen. Vi uppmanar alla fackliga organisationer och enskilda fackanslutna att visa sitt stöd till sopgubbarna!

Stoppa lönedumpningen!
Nej till böter och avsked för arbetare som kämpar för sina rättigheter!
Bort med den antifackliga lagstiftningen!
Stoppa strejkbryteriet!
Gör facket till en kamporganisation!

2017-07-13
Kommunistiska Föreningen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.