Fredagen den 7 juli genomfördes demonstrationen “Welcome to hell” som utgick från Fischmarkt i  Hamburg. På denna demonstration deltog mest anarkister men även en del MLM-folk och anti- imperialister. Denna demonstration är den som blev mest synlig i media eftersom det blev hårda  sammandrabbningar med polisen. Polisen hade som taktik att mest misshandla utan att arrestera och de arresterade rent allmänt enligt uppgift relativt få personer. Polisen angrep demonstranterna  med bl.a. vattenkanoner. Enligt deltagare så använder polisen även kemiska medel i det vatten de sprutar vilket försvårar andningen.

Lördagen den 8:e juli hölls den så kallade fredliga demonstrationen. Demonstrationen utgick från  en plats nära centralstationen i Hamburg. Alla möjliga grupper deltog i denna och där fanns ett  större anti-imperialistiskt block. MLM-kamraterna deltog främst i denna demonstration och det  block som dessa kamrater var en del av gick i en disciplinerad formation med röda fanor med  hammaren och skäran på. Kamraterna i blocket delade ut ett särkilt flygblad som var underskrivet  av ett större antal grupper och man passade på att måla slagord t.ex. “Det är rätt att göra  uppror” på engelska och tyska och man passade även på att sätta upp massor med klistermärken.

Det främsta ledet av blocket utgjordes av strax över 100 kamrater. När demonstrationen hade gått  ungefär halvvägs så blev kamraterna attackerade av polisen med den troliga motiveringen att  kamraterna var maskerade. Polisen attackerade blocket från höger med batonger och pepparsprey.  Kamraterna försvarade sig med långa flaggstänger som var ca 3 meter långa. Polisen svarade med  att spruta pepparspray och slå med batonger. Därefter pressade polisen på så att en del folk  ramlade och då travade de över de som ramlat och omringade en mindre grupp som blev särskilt  misshandlad. Denna mindre grupp blev inte arresterad utan tog sig därifrån. Alla banderoller och  en del fanor som hade hamnat på marken återtogs och ett nytt främre led bildades av delvis andra  kamrater som hade gått längre bak i blocket. Polisen har som taktik i Tyskland att gå ett par  meter ifrån demonstrationstågen i täta led på båda sidor. De gjorde de även i detta fall och för  att hindra nya attacker så kom demonstrationsdeltagare från andra grupper och gick emellan  blocket och polisen. Demonstrationen gick sedan utan större problem fram till slutpunkten.

Polisen attackerade även det anti-imperialsitiska cafét B5 där olika grupper hade hållit möte  inför demonstrationen. De stormade in på cafét och hade sönder flertalet dörrrar och lås. I  lokalerna hittade de en bensindunk som användes till caféts elgenerator. Polisen spred sedan i  medierna att de hade hittat material för göra att molotov-coctails.


 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.