Pojkar som besökte byn Saracha nära Jalalabad i Nangarha-provinsen dödades av USA-styrkor den 4 oktober 2013.

Flera hundratusen har dött på grund av USA-imperialisternas kriminella ockupation av Afghanistan. De svenska politiker och “affärsmän” som har medverkat är liksom de amerikanska imperialisterna ansvariga för massmordet. USA-alliansen har under den senaste tiden trappat upp bombanfallen runt om i Afghanistan. 

Cirka 50 svenska militärer deltar förnärvarande i ockupationen, varav majoriteten arbetar som rådgivare till de afghanska säkerhetsstyrkorna eller i ledande positioner inom ockupationsstyrkorna. Majoriteten är grupperade på den tyska flygbasen Camp Marmal utanför Mazar-e-Sharif men det finns även ett antal militärer som tjänstgör i Kabul.

Omkring 9 000 svenska militärer har tjänstgjort i den kriminella ockupationen av Afghanistan 2002–2014. Fem svenska soldater har dödats, liksom två afghanska tolkar. Ett 30-tal svenska soldater har skadats. Kostnaderna för hela Sveriges del i ockupationen är uppåt 27,5 miljarder kronor. Det motsvarar t.ex. allt barnbidrag som utbetalades i Sverige under 2017.

En statlig utredning konstaterade i våras att få av den “svenska Afghanistaninsatsens” mål har uppfyllts. Den svenska militära styrkan anses inte ha bidragit till att “säkerheten upprätthållits i önskvärd utsträckning”. Den har heller inte lyckats bygga upp förmågan hos de afghanska marionettstyrkorna i tillräcklig grad. Däremot anses Försvarsmakten utvecklat sin egen förmåga, till exempel i samarbetet med Nato.

USA planerar nu att plundra Afganistans mineraltillgångar för att betala för kriget. Kanske finns det några svenska bolag som vill hjälpa till?

Läs mer här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.