Kommunisterna i PBSP (Purba Banglar Sarbahara Party, på svenska Östbengalens proletära parti) genomförde under början av året sin fjärde kongress. Material från kongressen finns nu översatt till engelska på nätet. De skriver att de är “mycket glada att informera alla partimedlemmar, aktivister och gerillakämpar, sympatisörer, och partianhängare och alla pro-revolutionärer att den 4: e nationella partikongressen nyligen framgångsrikt har genomförts”.

Ur uttalandet: “Ledare från de väpnade kämpande regionerna (de primära gerillazonerna) deltog genom representanter på kongressen, liksom kamraterna som arbetar i städerna och massfronterna. Även företrädarna från bonderegionerna deltog och representanter för arbetarna, de intellektuella och studentfronten … En del kvinnliga kamrater – bland vilka några var veteraner och en del av den yngre generationens ledare deltog …. Kongressen inleddes med att hissande av den röda partiflaggan målad med hammaren och skäran på. … Först genomfördes en tyst minut till minne av martyrerna. … Sedan föreslog kongressen en “minnesskrift” till minnet av martyrerna och de dödade maoistiska revolutionärerna inom landet och i hela världen, och de otaliga arbetare-bondemassor och kämpande människor över hela världen som dödats av reaktionärernas förtryck. Med vissa korrigeringar och tillägg antogs förslaget. Därefter antogs den viktiga “politiska rapporten” med några ändringar, som inlämnats av den tidigare centralkommittén för studier och debatt … Utöver detta antogs också några ändringar av partiets stadgar av kongressen. …

Av säkerhetsskäl hade ett beslut fattats att inte bjuda in de internationella broderspartier och vänligt inställda organisationer och personligheter inom landet till kongressen. Som ett underjordiskt revolutionärt parti har vi, på grund av statens och fiendernas fascistiska förtryck, olika begränsningar vid arrangerandet av ett stort event som kongressen är. … Det kommunistiska partiet i Nepal, lett av kamrat Biplav, hade fått reda på det genom en särskild kanal och skickade ett meddelande. Och i sista stund hälsade även Communist Party of India (maoist) muntligen. … En ny centralkommitté valdes på kongressens slutna session genom en hemlig omröstning. Det blev en kombination av tre generationer; ledare, veteraner, mellangenerationen och de unga. Förhoppningsvis ska den nyvalda centralkommittén hålla sitt första plenarsammanträde snart och de kommer att välja sekreterare i centralkommittén … . Fram till dess kommer kamrat Anwar Kabir, som har blivit vald till centralkommittén, att fungera som centralkommitténs samordnare. …

Snart kommer den nyvalda centralkommittén att slutföra och publicera de dokument som antagits av kongressen. En stor summa pengar behövdes för att hålla kongressen. Till detta bidrog alla partiavdelningar. Många kadrer och sympatisörer deltog i det. De spelade en viktig roll i kongressens framgångsrika genomförande … . Kongressen och presidiet tackade alla berörda för detta viktiga bidrag. … Den “4: e nationella kongressen” kommer att få omfattande effekter i arbetet för att rekonstruera den inhemska och internationella kommunistiska rörelsen och utveckla revolutionen i Bangladesh. Dessa uppfattningar uttryckte kamraterna i ett kort tal under kongressens avslutande möte.”

Läs uttalandet på engelska här.

This article has 1 comment

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.