Revolutionära organisationer samlas nyligen för att studera den ryska revolutionens process och dess lärdomar för världens folk. Kamraterna studerade läran om bolsjevikpartiet som proletariatets förtrupp vilken kunde hantera inte bara arbetarklassen men även bönderna och andra sektorer av de utsugna klasserna och demokratiska delar av samhället.

Ett annat studieobjekt var hur bolsjevikerna lyckades förena dessa krafter för att störta tsarismen, genomföra demokratiska reformer och omedelbart genomföra den socialistiska revolutionen. Därutöver studerades deras hårda kamp mot opportunism av alla slag (mensjeviker, socialrevolutionärer, anarkister, trotskister) och hur kampen visade att opportunismen är en trogen försvarare av bourgeoisins och markägarmas intressen. Detta är enligt kamraterna i Colombia anledningen till att revolutionen inte kan ta ett steg framåt om man inte samtidigt för kamp mot opportunismen.

Informationen är hämtad här.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.