Alla som har gått i skolan i Sverige har hört hur fantastiskt Sverige är. Men det som lärs ut är inga ”sanningar” utan propaganda (1) som makthavarna vill att eleverna ska hålla med om. Några exempel.

”SVERIGE ÄR EN DEMOKRATI”. Sverige är inte alls någon demokrati för flertalet utan en demokrati för de rika (kapitalisterna) som har ett enormt inflytande över politiken genom alla sina pengar och den makt som det för med sig. De personer som äger banker och medier har möjlighet att påverka politiken som inte en vanlig person har. De allra rikaste och de mäktigaste politikerna känner varandra väl. Man kan säga att de har ”växt ihop”. Vart fjärde år får man gå och rösta på de partier som kapitalisterna släpper fram i sina medier. Demokrati? Skulle inte tro det. I en verklig demokrati så är folk delaktiga hela tiden (inte bara vart fjärde år) och man möjlighet att påverka besluten i sin egen vardag och kan avsätta korrupta politiker. Så är det inte i Sverige. Det är en falsk demokrati.

”ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA MYCKET VÄRDA”. I ett kapitalistiskt samhälle som Sverige är så anses rika personer ”finare” och mer värda än vanliga människor. Den som har utbildat sig länge (ekonomer, advokater m.fl.) får högre lön och anses också vara mer ”värda” än personer
som gör viktigare saker t.ex. undersköterskor och busschaufförer. Det är helt fel att påstå alla ”är lika mycket värda” i Sverige.

”MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER”. Ett kapitalistiskt samhälle är indelat i klasser. Det finns en liten grupp extremt rika kapitalister och en stor majoritet arbetare. Vi är inte alla bara människor utan vi tillhör olika klasser och de enda som verkligen kan utnyttja alla ”mänskliga rättigheter” är kapitalisterna. Dessutom har de inte velat ta in en verklig rätt till ett jobb och en bostad i de s.k. mänskliga rättigheterna. De viktigaste rättigheterna finns alltså inte med. Är det en slump? Nej det är det inte. De ”mänskliga rättigheterna” är för kapitalisterna. Vi som är folket borde skapa våra egna ”Folkets rättigheter” där de viktigaste frågorna finns med.

(1) https://www.skolverket.se/regelverk/laroplaner-1.147973

LADDA NER FLYGBLADET HÄR

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.