En riktigt underhållande teaterföreställning kunde ses gratis på en utomhusteater nära Gröna Lund i Stockholm för ett par dagar sedan. Ungdomar från olika miljonprogramsförorter speglade sin verklighet med dans och kortare sketcher och poesi.

Megafonen (som inte uppdaterat sin hemsida sedan 2013), En kärlek Botkyrka (reggeafestival) och Unga Klara står bakom föreställningen enligt hemsidan. Pengar kommer från staten genom Statens kulturråd. Den obligatoriska frågan om det s.k. utanförskapet tas upp i pjäsen men de som skrivit pjäsen pratar istället om ”mellanförskapet” (erfarenheten att betraktas som invandrare i Sverige men som svensk utomlands). Ur bourgeoisiens synvinkel är det något förfärligt om folk inte vill vara en del av deras parasitsamhälle med sin parasitkultur men ur vår synvinkel är det absolut inte automatiskt något dåligt att vara utanför detta. Det beror på hur “utanförskapet” ser ut, ett rött “parallellsamhälle” med egna värderingar, institutioner, ekonomi etc. är inte något dåligt utan eftersträvansvärt. När det inte fanns möteslokaler byggde vi Folkets hus, när vi inte hade egen media så startade vi tidningar och när det behövdes röda skolor så startades folkhögskolor.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.