De fackliga centralorganisationerna, LO, TCO och SACO och Svenskt Näringsliv har återigen ingått en ohelig allians och slutit ett avtal om att begränsa strejkrätten. Förevändningen är att råda bot på situationen i Göteborgs hamn, men denna är helt och hållet ett resultat av APM Terminals konstanta angrepp på Hamnarbetarförbundet och dess fackliga rättigheter. I stället borde de fackliga centralorganisationerna ha gett ett oreserverat stöd till Hamnarbetarförbundet, ett oberoende kämpande fackförbund, i denna konflikt. Det enda fackförbund som direkt tog ställning mot ”parternas” förslag var Journalistförbundet.

Enligt avtalet ska det bli olagligt att tillgripa stridsåtgärd i fyra olika situationer:

  • om åtgärden inte syftar till att teckna kollektivavtal som medför fredsplikt,
  • om facket inte först har förhandlat med arbetsköparen om kraven,
  • om facket ställer andra krav än de som förhandlingen gällt, och
  • om kraven innefattar hur ett kollektivavtal rättsligt kommer att tillämpas.

Begränsningarna två och tre ger oerhörda möjligheter till fredspliktsinvändning. Det innebär att om arbetsköparen säger att stridsåtgärden i fråga är olaglig, måste facket gå till arbetsdomstolen och få AD att förklara att den är laglig. Det fjärde ingreppet är det mest omfattande, eftersom det innebär att man inte får ställa krav på hur det avtal som träffas ska genomföras. Avtalet öppnar också dörren för s.k. avtalsshopping, d.v.s. ger arbetsköparen möjlighet att sluta avtal med ett fackförbund som erbjuder billigare avtal än ett annat liksom för gula fackföreningar, fackföreningar som skapas av arbetsköparna och som är helt i deras ledband. Gula fackföreningar var ett ökänt kampmedel mot den kämpande fackföreningsrörelsen i dess barndom.

Fackföreningstopparna inom LO skyller på att Ylva Johanssons utredning om strejkrätten skulle ha föreslagit ännu större inskränkningar i strejkrätten. Inte för sekund tycks det ha föresvävat dem att de skulle ha kunnat mobilisera medlemmarna till kamp för en bevarad strejkrätt. I stället har de träffat en uppgörelse över huvudet på medlemmarna.

RIV UPP AVTALET OM BEGRÄNSNINGARNA AV STREJKRÄTTEN!

FÖRSVARA OCH UTVIDGA STREJKRÄTTEN I STÄLLET!

ALLT STÖD TILL HAMNARBETARFÖRBUNDET!

GÖR FACKET TILL EN KAMPORGANISATION – ENHET PÅ KLASSKAMPENS GRUND!

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.