Skolkampanjen som påbörjades i våras har pågått under hösten och avslutas under den kommande veckan med ett par utdelningar.

Flygblad: Ned med imperialismen! Ladda ner här.

Flygblad: Sluta snåla! (om gratisarbetet på yrkesutbildningarna). Ladda ner här.

Flygblad: Höj studiebidraget! Kamp mot statens girighet! Ladda ner här.

Flygblad: Skolan ljuger om Sverige! Ladda ner här.

 

 

This article has 19 comments

  • Läsningen är grundläggande. Utan att ha en riktigt bra grund att stå på så är allt arbete förgäves. Nu vet jag inte hur mycket maoister läser men vad jag vet om är att dom satsar på praktik före teori, vilket jag tycker är lite konstigt. Ska man bli anarkist liksom?

   Svara
   • Hur vet du att din grund är “riktigt bra”? Vi vill hela tiden tillämpa teorin eftersom vi anser att vår samhälleliga praktik är det enda kriteriet på sanningen i kunskapen om omvärlden.

    Svara
  • Svår fråga. De har olika framtoning men deras funktion i samhället är tyvärr den samma, att “ofarliggöra” en potientiellt växande radikalisering av arbetare och andra förtryckta.

   Svara
    • Som vi ser det har Kommunistiska Partiet i en praktiken en socialdemokratisk linje. T.ex. försvarar man det s.k. folkhemmet och bedriver ingen propaganda för en socialistisk revolution och satsar inte mycket på utomparlamentarisk kamp.

     Svara
     • Okej. Folkhemmet? Det är ju sosse-retorik. Jag har funderat lite över hur de verkar ha blivit måna om den egna “nationen”. Nu har jag inte skrivit med någon från k men det där med att de vill begränsa möjligheten att ta sig in i landet, jag tänker på flyktingar, är inte det jättekonstigt? De kanske menar något annat än själva asylrätten men varningsklockorna ringer i mina ögon. Nu ska jag inte vara sån eftersom jag inte har så mycket kunskap om kommunism och sånt men kommunistiska partiet följer väl en mer “nationell” tradition. Går ifrån det mer internationella perspektivet.. inte för att jag tror att man bara kan avskaffa landsgränser men att värna om det egna folket “beskydda gränserna, folkhemmet etc” låter lite så för mig. Vad tänker ni?

      Svara
      • Vi är internationalister och vi kan inte sätta proletariatet i vårt eget land före proletariatet i andra länder. Vår kamp är nationell till formen (vi kämpar ju i Sverige) men internationalistisk till innehållet. Samtidigt kan vi inte acceptera lönedumpning men lösningen måste vara att vi utvecklar lokal facklig kamp mot kapitalister som dumpar löner. Vi kommer inte driva frågan om att stänga gränserna och kommunister borde offenstivt odla mer internationalistiska känslor istället för att backa för den fascistiska/nationalistiska vågen.

       Svara
       • hur menar ni med att ni är internationalister? har inte maoismen vuxit fram ur Stalins byråkrati och marxism-leninismen. socialism i ett land? låter inte så mycke internationalism

        Svara
        • Trotskijs teori om den “permanenta revolutionen” fungerar inte eftersom utvecklingen och läget är helt olika även i länder som ligger nära varandra. Det spelar ingen roll hur saker “låter”. Det väsentliga är innehållet. Eftersom Trotskijs teori bevisligen inte fungerar så är den inte revolutionär. Kommunisterna i Kina t.ex. försökte på alla sätt sprida revolutionen genom att driva på partier runt om i världen att utveckla revolutionär kamp och skickade även vapen till revolutionärer på olika håll samt byggde infrastruktur gratis i andra länder osv. Detta är internationalism i praktiken och sådan internationalism står vi för. Att bygga upp socialism inom nationalstatens ramar som ett led i att krossa det imperialistiska systemet på världsnivå står vi också för och det är också ett uttryck för internationalism.

         Se även här:
         kommunisten.nu/2017/05/19/proletar-internationalism-istallet-for-borgerlig-nationalism/

         Svara
          • Trotskij förklarar sina slutsatser rätt bra själv: “De skiljer den nationella socialistiska revolutionen från den internationella. De anser i huvudsak att maktens erövring inom en nationell ram inte är revolutionens begynnelseakt, utan den sista processen; efter den följer en reformperiod vilken leder till det nationella socialistiska samhället. 1905 ansåg de inte ens att proletariatet kunde ta makten i Ryssland förrän det skett i Västeuropa. 1917 predikade de den oberoende demokratiska revolutionen i Ryssland och avvisade med förakt proletariatets diktatur. 1925-27 förespråkade de nationell revolution i Kina under den nationella bourgeoisins ledning. Följaktligen förde de fram parollen om arbetarnas och böndernas diktatur i direkt opposition till parollen om proletariatets diktatur. De förkunnade möjligheten av att bygga upp ett isolerat och obundet socialistiskt samhälle i Sovjetunionen. Världsrevolutionen blev för dem, inte ett oundgängligt villkor för seger, utan endast en fördelaktig tillfällighet.” https://www.marxists.org/svenska/trotsky/1929/11/dpr.htm#2

 1. jag dyrkar böcker. Vilka böcker rekommenderar ni att man läser av Mao? Varför tycker ni inte om att läsa

  Svara
  • Maos skrift “Bekämpa bokdyrkan” är bra men den har du kanske redan läst? Vi tycker mer om praktik än att läsa. “Praktik står över (teoretisk) kunskap, ty dess värde ligger inte blott i dess allmängiltighet utan också i att den är en omedelbar verklighet”, som Lenin sa. Men det behövs ju också en revolutionär teori så vi glömmer inte att teorin måste vägleda oss i det praktiska arbetet. Börja med “Skrifter i urval”, den röda utgåvan med plastomslag som man kan hitta på antikvariat.

   Svara
   • Jaaa kamrat. Den har jag läst. Men är det inte viktigt att läsa mycket för att få en korrekt bild av historien, olika slags teorier som kan komma att spela roll i framtiden, lära av olika misstag för att inte återupprepa dem, inte hamna i en fälla – typ tro på osanna saker utan att själva undersöka hur läget egentligen är? Visst, man kan citera dessa heliga män och följa som en slav, men man kan ju också fokusera på sin läsning för att lära sig “rätt”. Revolutionen kommer inte att komma imorgon precis, men man kan inte vänta alltför länge med att läsa det man kan komma över för att vara så redo som det går när revolutionen väl byter ut. Om man bara ska vara praktisk (nu vet jag inte hur mycket ni studerar eller vilka ni är för den delen heller) så kan man ju hänga med anarkister….

    Svara
    • Varför läser vi böcker? Syftet med vår kamp är att tjäna folket som ett led i kampen för ett klasslöst samhälle. Vårt politiska arbete syftar alltså enbart till att lösa folkets problem på kort och lång sikt (exploateringen). Vi kan inte koppla bort studierna från den praktiska verksamheten för då blir studierna helt meningslösa och enbart någon slags individuell upplysning. Vår modell är att studera och sedan omedelbart tillämpa det vi läst i praktiken. Även studier i politisk ekonomi t.ex. kan tillämpas (användas) direkt genom analyser som blir grund för organisationens planer eller genom propagandaskrifter. Det är sant att vi måste lära av olika misstag för att inte återupprepa dem. Det är viktigt. Men vilka lyssnar vi på? De som har haft stora framgångar i sin verksamhet har (oavsett om man gillar det eller inte) lyckats förena sina teorier med verkligheten. Alltså den “upplyste” intellektuelle som har räknat ut allt i ensamhet på sitt kontor ska man vara försiktig med. Praktiken är det främsta kriteriet för sanning. För övrigt tror vi inte att “revolutionen kommer” av sig själv (om du menade det). Det räcker inte med en kris, det krävs även att kommunisterna har de organisatoriska redskapen och stort inflytande när krisen kommer, annars går det inte.

     Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.