20 NOV. Kommunen klassar nära två procent av alla barn i staden som hemlösa. Antalet bostadslösa blir allt fler och störst är ökningen bland barnfamiljerna. De flesta som saknar bostad har hamnat i fällan de senaste åren.

3 306 Malmöbor är hemlösa. Av dessa är 1 247 barn. Det innebär att knappt två procent av alla barn i staden saknar en stabil boendesituation.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.