Nästan var tredje svensk som jobbar har psykiska eller fysiska besvär på grund av jobbet, oftast i form av trötthet. I dag publicerar Arbetsmiljöverket sin stora rapport om ”arbetsorsakade besvär”, en undersökning som har gjorts vartannat år sedan början av 1990-talet.

33 procent av kvinnorna och 23 procent av männen på den svenska arbetsmarknaden svarar ”ja” på frågan om de har haft besvär till följd av arbetet den senaste tolvmånadersperioden. Av alla som rapporterar besvär till följd av arbetet anger 65 procent för hög arbetsbelastning som orsak (70 procent av kvinnorna, 59 procent av männen). När de svarande ska beskriva vilken typ av besvär de drabbats av är ”trötthet” det klart vanligaste – vanligare än såväl fysisk smärta och värk som psykiska problem i form av sömnstörningar, oro och ångest.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.