Ganapathy till vänster och Basavraju till höger.

Indiens kommunistiska parti (maoisterna) har utsett Nambala Keshav Rao (ordförande för dess centrala militärkommission) till ny generalsekreterare för partiet. Nambala Keshav Rao är känd under sitt nom de guerre Basavraju.

Partiledarbytet framgår av ett uttalande från den 10 november (se nedan).

“Under sina 25 år som generalsekreterare ledde kamrat Ganapathy den centrala ledningen framåt genom ebb och flod”, skriver partiet. “Han gav ledning till de revolutionära massorna inför fiendens kontrarevolutionära angrepp. Han avgick på grund av hans hälsoproblem och begränsningar på grund av ålder.”

Partiet skriver att Basavraju varit en av dess viktigaste ledare under de senaste tre och ett halvt decennierna, och en medlem av centralkommittén under 27 år och en politbyråmedlem i 18 år.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.