Den 5 december genomfördes ett panelmöte på temat “Rädda hyresrätten” i “Folkets Husby”. Tanken med mötet var troligen att det skulle fungera som ett slags startskott för att bekämpa utförsäljningar av kommunalt ägda bostäder.

Mötet inleddes med att några kunniga personer berättade om läget på bostadsmarknaden. Därefter visades en kortfilm. En nytt organisatoriskt upplägg var att deltagarna på mötet (ca 120 pers) skulle sätta sig i grupper utifrån bostadsort och diskutera hur kampanjen för att “Rädda hyresrätten” kan utvecklas. Enligt ett flygblad som delades ut så ville organisatörerna “bilda ett gemensamt nätverk – Rädda Hyresrätterna”.

Det som saknas på ett organisatoriskt plan är en kämpande hyresgästförening. Även om kampanjen är helt nödvändig så räcker det inte med permanent “nätverkande”. Det behövs till att börja med bestående kämpande lokala kollektiv som kan sätta press på bostadskapitalisterna och deras politiker.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.