Förvaltningsrätten i Jönköping upphäver Borås stads beslut att utestänga Kommunistiska Partiet från kommunens lokaler.

”…det överklagade beslutet strider mot objektivitetsprincipens krav på saklighet. Beslutet strider med andra ord mot regeringsformen, vilket innebär att det finns grund för att upphäva det”, skriver förvaltningsrätten i sin dom. 

De bedömer att fritids- och folkhälsonämnden inte haft tillräckligt med underlag för att dra slutsatsen att Kommunistiska Partiet ägnar sig åt eller förespråkar ”våldsbejakande extremism”. De skriver även att de passager i partiprogrammet som Borås stad hänvisat till ”inte i sig kan ses som ett uttryck för våldsbejakande extremism” och att det för förvaltningsrätten framstår som ”främmande att kalla civil olydnad av aktuellt slag våldsbejakande extremism”.

Nu har två personer i Kristusdemokraterna överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten. Med guds hjälp så kommer de att få prövningstillstånd.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.