Beslutad 2018-12-22 av föreningens ledningsgrupp
Gäller från och med 2018-12-22 tills vidare

Den maoistiska rörelsen utvecklar i dag kampen i ett mycket stort antal länder i hela världen. Organisationerna har nått olika långt i sin utveckling och dess inflytande varierar från land till land på samma sätt som det finns skillnader i historia, erfarenhet och politisk utveckling. Varje organisation utformar sin politik utifrån givna förutsättningar i det egna landet där organisationerna strävar efter att göra ”konkret analys av konkreta förhållanden”. Inom den internationella maoistiska rörelsen finns ideologiska meningsskiljaktigheter av olika karaktär. Dessa motsättningar bör lösas genom kamratliga diskussioner och genom metoden ”kritik och självkritik”.

KF grundar sitt förhållande till maoistiska organisationer i andra länder på följande principer:

  1. Kommunismens grundläggande principer utgör den ideologiska grundvalen för enheten mellan oss och maoistiska partier i andra länder. Alla våra uttalanden och handlingar måste stå helt i överensstämmelse med dessa principer.
  2. Förhållandena mellan maoistiska partier och organisationer måste stå i noggrann överensstämmelse med principerna om solidaritet, ömsesidigt stöd, oberoende och jämlikhet, kamratskap och proletär internationalism.
  3. Alla tvister mellan maoistiska partier och organisationer måst lösas genom kamratligt genomförda diskussioner. KF har stort ansvar mot den internationella kommunistiska rörelsen. Vi bör hålla ingående överläggningar och utan brådska genomföra diskussioner i alla viktiga frågor av gemensamt intresse för att få till stånd enhet i handling.
  4. Det är av allra största vikt för kommunister att dra en klar skiljelinje mellan fienden och oss själva, mellan sanning och osanning. Maoistiska partier och organisationer bör uppskatta och värdera vår vänskap och gå samman för att bekämpa fienden, och de bör inte göra uttalanden eller vidta åtgärder som kan undergräva enheten mellan oss eller ge fienden ett tillfälle att driva in en kil emellan oss.
  5. På grundval av de ovan nämnda principerna, med kommunismens grundläggande principer och principerna om solidaritet, ömsesidigt stöd, oberoende och jämlikhet, kamratskap och proletär internationalism deltar och utvecklar KF diskussionerna inom den maoistiska rörelsen.
     

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.