“Förtroendet för politikens förmåga att lösa problem och förbättra för vanliga människor är i gungning på många håll i världen. Allt större skillnader i välstånd, hälsa och livsmöjligheter växer fram mellan olika regioner och klyftorna får politiska följdverkningar.

I vissa länder, som Frankrike, har pessimismen slagit rot. 69 procent upplever att landet utvecklas åt fel håll och en av fem tror att den negativa utvecklingen inte längre går att vända.

De franska Gula västarna är det senaste exemplet på politiska konsekvenser av ett klimat där osäkerhet, pessimism och misstro mot etablissemang och auktoriteter är det nya normala.

Mätningar av Ipsos i Frankrike visar att 76 procent av fransmännen anser att deras röster och intressen inte blir lyssnade på och att 69 procent anser att de flesta politiker är korrupta och agerar i eget intresse.

Politiken och politikerna ses som problemet, inte som en del av lösningen för att förbättra vardagen för människor. …

Rörelsens popularitet verkar inte ha tagit skada av våldet och skadegörelsen som skett i protesternas spår.”

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.