Hämtat från förbundets hemsida: “Svenska Hamnarbetarförbundet varslar om total arbetsnedläggelse enligt MBL § 45 på Stockholms Hamn AB (556008-1647)

Konfliktens omfattning

Svenska Hamnarbetarförbundet varslar härmed om total arbetsnedläggelse för alla arbetare verksamma inom Hamn och Stuveriavtalet. Konflikten träder i kraft klockan 07.00 den 24 januari 2019 och varar till 10.00 den 24 januari 2019. Konflikten omfattar inte passagerarservice på färjorna.

Konfliktens orsak och syfte

Åtgärden är en följd av de fruktlösa förhandlingar förbundet drivit för att få till stånd ett centralt kollektivavtal.

Målet med konfliktåtgärden är att teckna ett med Hamn och Stuveriavtalet likalydande avtal mellan Sveriges Hamnar och Svenska Hamnarbetarförbundet.

Konfliktens behörighet

Konflikten är beslutad i fullt samförstånd med berörda medlemmar samt i total enighet med Svenska Hamnarbetarförbundets förbundsledning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.