Åklagare har hittade sex undanstoppade lådor på ett kontor med material som rör den livstidsdömde Mumia Abu Jamal som dömts för att ha dödat en polis. Lådorna har hittats nyligen vilket märkligt nog sammanfaller med att Mumia har getts en ny chans att överklaga.

Mumia gick med i Black Panthers när han var 15 år och blev sedan programledare för ett populärt radioprogram. Han uppfattades som ett hot av myndigheterna och en världsomspännande rörelse har krävt hans frisläppande eftersom allt tyder på att myndigheterna har “satt dit” honom av politiska skäl.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.