Det amerikanska utrikesdepartentet skriver att det nu råder en “regional humanitär kris” i Venezuela och lägger fram en lång lista med exempel på hur dåligt läget är. Kan krisen möjligen ha någon koppling till de omfattande sanktioner som också finns listade på utrikesdepartementets hemsida?

CIA:s chef Mike Pompeo har inte varit särskilt hemlig med vad de håller på med. På ett möte med en tankesmedja sa han följande 2017:

“Men det räcker att säga att vi är mycket optimistiska i avseendet att det kan komma en förändring i Venezuela och vi, CIA, gör det bästa för att vi ska förstå dynamiken och kunna informera vårt UD och andra, som colombianerna.”


Trump gick den 3 februari 2019 ut med att USA övervägde att angripa Venezuela. I ett nyhetsprogram sa han följande:

Journalisten: “Vad skulle få dig att använda USA: s militär i Venezuela? Vad är det nationella säkerhetsintresset?”
Trump:Tja, det vill jag inte säga. Men det är verkligen något som är ett alternativ.”

Löjeväckande svepskäl för att störta regeringen

Sverige och diverse andra EU-stater stödjer USA:s strävan att störta regeringen i Venezuela. Sveriges utrikesminister Margot Wallstrom skriver:

“EU har den 22 maj förra året uttalat att vi inte godtar valresultatet från i maj som förde Maduro till makten då vi inte anser att valen var fria och rättvisa.”


USA:s f.d. president Jimmy Carter sa 2012 att ” bland de 92 val som vi har övervakat, skulle jag säga att valprocessen i Venezuela är den bästa i världen.” Men nu är det i och för sig inte valet 2012 som det klagas på utan valet i maj 2018 då oppositionen vägrade ställa upp. Men det är mycket svårt att tro att valprocessen i Venezuela skulle vara mer riggad jämfört med t.ex. i USA.

Wallström igen:

Sverige ingår nu i en särskild “kontaktgrupp” tillsammans med “Frankrike, Italien, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien och Tyskland” som ska diskutera Venezuela.

“Sverige stödjer och betraktar Juan Guaidó som Nationalförsamlingens ordförande och, inom ramen för den venezolanska konstitutionen, hans strävanden att utöva rollen som ad interimspresident, vilken nu har till uppgift att utlysa nyval.”


Sveriges “hållning” att stödja den självutnämnde presidenten Juan Guaidó kallar hon en “tillämpning av folkrättens principer“. Wallström har fått något om bakfoten här. Att blanda sig i andra länders inre angelägenheter är inte folkrättens principer utan imperialismens principer.

FN stadgan 2.4 lyder:

“Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från
hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende,eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.”


Hur vore det att kritisera USA ständiga krig och hot om våld istället för att hjälpa till att störta regeringen i Venezuela? Vad nu den svenska regeringen medverkar till är oförlåtligt. Kommer Venezuela bli ett nytt Syrien, Libyen, Irak, Jemen eller Afghanistan? Hur många 10 000-tals eller 100 000-tals kommer att dö för imperialisternas profiter? Den som lever får se men en sak är säker. Imperialisterna vässar sina knivar och Venezuela ligger upplagd på slaktbänken. Det vi får hoppas på är ett hårt folkligt väpnat motstånd som slår tillbaka imperialisternas angrepp.

This article has 6 comments

    • Snygga målningar! Hoppas bara att de fokuserar på gerillakrig om anfallet kommer så att det inte går som för dem som Tamilska tigrarna etc som försökte sig på ställningskrigföring och blev utplånade.

      Svara

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.