Från facebookeventet:

“2 mars tar människor över hela Europa på sig den gula västen och protesterar mot stigande klassklyftor, arbetslöshet och politisk korruption. Låt oss samlas för jämlikhet och sammanhållning även här i Sverige! Våra krav som röstats fram av över 2 000 medlemmar i Facebookgruppen Gula västar för jämlikhet är följande:

Stoppa attacken på strejkrätten
Stoppa vinstuttag i välfärden
Krafttag mot de rikas skatteflykt
Nationellt stopp för utförsäljningar av folkets egendom
Sex timmars arbetsdag
Återinför förmögenhetsskatten
Återreglera Posten, Apoteken och järnvägen
Inför avgiftsfri kollektivtrafik i hela landet
Noll hemlöshet
Försvara arbetsrätten
Sänk politikerlönerna och ta bort lyxförmåner
Höj pensionerna
Stoppa besparingarna på personlig assistans enl LSS
Inga skatteavdrag för miljoninkomsttagare
Höj bolagskatten för stora företag
Miljonprogram för nya hyresrätter
Utrota barnfattigdomen och all fattigdom
Satsa på glesbygden
Rusta upp miljonprogrammen
Förebygg kriminalitet genom att ge unga jobb och framtidstro
Jämställda löner NU!
Rusta upp och bygg ut järnvägen
Minska barngrupper i förskolan och minska klasser i skolan
Stoppa all nybyggnad av fossil infrastruktur
Ett massivt investeringsprogram för gröna jobb och välfärd
Karantän för avgående politiker, de ska inte direkt gå till storkapitalet
Inkomsttak på 1 miljon kronor per år, allt över det tillhör det allmänna
Avskaffa monarki
Gör full sysselsättning till målet för politiken inte budgetöverskott.
Skatt på finansiella transaktioner
Dela upp stora banker
Inrätta en statlig klimatinvesteringsbank
Förbjud bemanningsföretag och avskaffa alla osäkra anställningsformer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.