Några kamrater slog idag ett slag för en proletär kvinnorörelse som driver arbetarkvinnors krav. En verklig proletär kvinnorörelse står i motsatsställning till den borgerliga kvinnorörelsen som vill ena alla kvinnor i samma rörelse och som ser männen i allmänhet som huvudfienden. Den borgerliga feminismen måste ses som en ideologisk motståndare av alla som vill se en radikal och revolutionär kvinnorörelse växa fram.

1000 till 2000 personer var idag ute i snålblåsten för att uppmärksamma internationella (arbetar-) kvinnodagen. En paroll som ropades mycket var “Kvinnokamp, klasskamp” men kampen måste vara en och inte två olika saker. Hur menar man? Dels så driver vi den där klasskampen och den där kvinnokampen vid sidan om? En proletär kvinnorörelse för kamp för de krav som arbetarklasskvinnor har idag. Det är inte två “kamper” vid sidan om varandra, kvinnokamp och klasskamp.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.