Som ett led i förmodade krigförberedelser skriver nu medier runt om i världen om hur flyktingar från Venezuela “sprider malaria”.

Malaria sprids genom att myggorna sprutar ut en parasit genom saliven när de sticker. Malaria sprids inte från människa till människa om man inte rent fysiskt för över blod. Malaria kan spridas från människa till mygga. Man skyddar sig främst mot malaria genom t.ex. myggnät, mediciner är ganska dyra. Att malaria plötligt skulle bli vanligare i Venezuela jämfört med grannländerna så att folk från Venezuela skulle utgöra en smittorisk och sprida malaria i grannländerna är inte troligt utan rent lögnaktigt. Upplägget syftar uppenbarliten till att förstärka bilden av en kris som de kringliggande länderna måste “hantera”.

T.ex. Wall street journal och Sveriges Radio berättar om att “flyktingar sprider malaria”. Sveriges Radio har en korrespondent i Brasilien som heter Johan Bergendorff (bilden) och som kallar sig “global hälsokorrespondent”. Antingen är han ovanligt okunnig och eller så tänjer han medvetet på sanningen. Frågan är varför i så fall? Det kan knappast ha undgått honom att USA verkar för störta regeringen i Venezuela.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte.