Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net

Notiser

Stöd sittstrejken på Norra Bantorget

Ett antal familjer och personer som som har fått beslut att de ska utvisas till Afghanistan genomför...

Bryt mot de nya anti-strejkreglerna!

Bilden är från en "Strike Back"-demo 2018. Riksdagen (aka folkets sämsta företrädare) har sagt ja till regeringens förslag...

Ljudterror mot ungdomar i Rinkeby-Kista

Stockholm: Rinkeby-Kistas vedervärdige stadelsnämndsordförande Benjamin Dousa förespråkar att särskilda "ljudboxar" som sprider ett obehagligt ljud ska sättas...

Brasilien: “A nova democracia” om bojkottskampanjen i Sverige

Den revolutionära veckotidningen "A nova democracia" skriver i en dagsfärsk artikel om bojkottskampanjen mot EU-parlamentsvalet i Europa. Om Sverige skriver de så...

Antiimperialistiskt upprop för att bojkotta EU-valet

Detta är en del av vår nyhetsrapportering. Vi står inte nödvändigtvis bakom allt vi lägger upp, men vi vill samtidigt sprida alla...

Stoppa stängningen av Fisksätraskolan

Fisksätraskolan ska stänga om en månad. Ett beslut att stänga skolan har fattats av Nacka Kommun och publicerades i måndags. Ett definitivt...

Filippinerna: Carry forward the people’s war to greater heights!

Uttalande från Filippinernas kommunistiska parti:Boldly intensify guerrilla warfare and wage all-out resistance against the US-Duterte fascist regime!...

Första maj i Tyskland

Läs mer här.

Ung Vänsters EU-uttalande

Vi har lagt upp denna text som en del av vår nyhetsrapportering.

Internationell 1 maj deklaration

Vi har lagt upp denna text som en del av vår nyhetsrapportering.

Demonstration för att hedra de stupade sovjetiska soldaterna

I Stockholm kommer folkrörelsen "Det odödliga regementet" att anordna en demonstration för att hedra de sovjetiska soldater...

6/5. Demonstration för hyresrätterna

Nätverket rädda hyresrätterna bjuder tillsammans med Hyresgästföreningen i Stockholm och många lokala "Nej till ombildning"-grupper" in till...

Uttalanden

Nej till svenskt medlemskap i NATO!

NATO bildades 1949 efter andra världskriget. Det är en militär allians under ledning av USA, som ursprungligen bildades för att dämma upp för det...

Bekämpa det växande islamhatet!

(Moskén i Malmö brinner. Moskén i Malmö har satts i brand flera gånger sedan storbranden 2003). Hetsen mot muslimer har...

Kamp mot arbetslösheten – arbete åt alla!

Det kapitalistiska samhället kännetecknas bland annat av cykliska överproduktionskriser, där det arbetande folket inte har råd att köpa de varor som produceras. Högkonjunkturer åtföljs...

Stöd sopgubbarnas strejk – nej till lönedumpning, böter och avsked

Sopgubbarna i Stockholm vill gärna återgå till arbetet och rädda Stockholm från sopberget men kräver att de får behålla det lönesystem de har i...

Hamnarbetarnas kamp i Göteborg rör alla arbetare!

APM Terminal har varslat 150 hamnarbetare och ett tiotal andra anställda i Göteborgs hamn om uppsägning. APM Terminal, som ägs av det transnationella företaget...

Sänk hyrorna! Kamp mot bostadsbristen!

Bostadsbristen är akut. I de flesta större städer är det idag svårt att hitta bostäder. Omfattande renoveringar ger hyresvärdarna ett argument för att höja...

Proletär internationalism istället för borgerlig nationalism

Kampen för kommunismen är till sitt väsen internationell och in i vårt klasslösa slutmål, det kommunistiska samhället, går vi alla tillsammans. Det kan inte...

Ta strid mot utsvältningen av vården

Vårdcentraler som inte fungerar, jourcentraler som inte är öppna, akutmottagningar som bågnar och personal som inte orkar (1). Detta resultatet av de kapitalistvurmande politikernas...

Kämpa för fri lokal strejkrätt!

Frågan om strejkrätten hänger ihop med kollektivavtalslagen. 1928 antog riksdagen på förslag från en borgerlig regering en lag om kollektivavtal och arbetsdomstol. Lagen innebär att...

Kommunistiska Föreningens grundsatser

17-04-04 Kommunistiska Föreningen har till uppgift att förbereda återskapandet av ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige. Intill dess att denna uppgift är löst söker föreningen...

Senaste kommentarer