Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net

Notiser

Stöd sittstrejken på Norra Bantorget

Ett antal familjer och personer som som har fått beslut att de ska utvisas till Afghanistan genomför...

Bryt mot de nya anti-strejkreglerna!

Bilden är från en "Strike Back"-demo 2018. Riksdagen (aka folkets sämsta företrädare) har sagt ja till regeringens förslag...

Ljudterror mot ungdomar i Rinkeby-Kista

Stockholm: Rinkeby-Kistas vedervärdige stadelsnämndsordförande Benjamin Dousa förespråkar att särskilda "ljudboxar" som sprider ett obehagligt ljud ska sättas...

Brasilien: “A nova democracia” om bojkottskampanjen i Sverige

Den revolutionära veckotidningen "A nova democracia" skriver i en dagsfärsk artikel om bojkottskampanjen mot EU-parlamentsvalet i Europa. Om Sverige skriver de så...

Antiimperialistiskt upprop för att bojkotta EU-valet

Detta är en del av vår nyhetsrapportering. Vi står inte nödvändigtvis bakom allt vi lägger upp, men vi vill samtidigt sprida alla...

Stoppa stängningen av Fisksätraskolan

Fisksätraskolan ska stänga om en månad. Ett beslut att stänga skolan har fattats av Nacka Kommun och publicerades i måndags. Ett definitivt...

Filippinerna: Carry forward the people’s war to greater heights!

Uttalande från Filippinernas kommunistiska parti:Boldly intensify guerrilla warfare and wage all-out resistance against the US-Duterte fascist regime!...

Första maj i Tyskland

Läs mer här.

Ung Vänsters EU-uttalande

Vi har lagt upp denna text som en del av vår nyhetsrapportering.

Internationell 1 maj deklaration

Vi har lagt upp denna text som en del av vår nyhetsrapportering.

Demonstration för att hedra de stupade sovjetiska soldaterna

I Stockholm kommer folkrörelsen "Det odödliga regementet" att anordna en demonstration för att hedra de sovjetiska soldater...

6/5. Demonstration för hyresrätterna

Nätverket rädda hyresrätterna bjuder tillsammans med Hyresgästföreningen i Stockholm och många lokala "Nej till ombildning"-grupper" in till...

Debatt

Kommentar till “Quartermasters of stadiums and cemeteries: normative insurrectionism and the under-theorization of revolutionary strategi” av Joshua Moufawad-Paul

Ovan syns Joshua Moufawad-Paul Huvudtesen i artikeln är att Joshua Moufawad-Paul sätter frågetecken vid oktoberrevolutionens väg i de imperialistiska och kapitalistiska staterna och anser att...

Hård debatt kring studiematerial 2

Den andra delen av studiematerialet är nu klart och ligger uppe här. Det var tidvis en hård debatt om innehållet. Särskilt skrivningarna om kommunisternas...

VIII. KAMPEN FÖR KOMMUNISMEN

§ 45. Under hela den socialistiska övergångsperioden fortsätter klasskampen, framför allt för att stärka och utveckla de socialistiska produktionsförhållandena och revolutionera överbyggnaden. Kampen inom...

VII. DET EKONOMISKA UPPBYGGET

VII. DET EKONOMISKA UPPBYGGET § 41. Monopol, medelstora företag, banker och gods konfiskeras omedelbart av den proletära staten och överförs i statlig ägo. Den proletära...

VI. STATSFORM OCH FÖRVALTNING

§ 36. Den borgerligas statsapparaten ersätts alltså av den proletära statsapparaten på alla nivåer: a) De ledande spetsarna inom militären, säkerhetstjänsten och polisen ersätts med...

V. DET SOCIALISTISKA SVERIGE

§ 31. Socialismen innebär proletariatets klassherravälde, församhälleligande – ett blandat statligt, kommunalt och kooperativt ägande – av merparten av produktionsmedlen och att en planerad...

IV. SVERIGE ÄR ETT KAPITALISTISKT SAMHÄLLE

§ 16. Det kapitalistiska systemet innebär produktion för profit och inte produktion för att tillfredsställa folkets behov. Detta sker genom att borgarklassen, som kontrollerar...

III. REVOLUTIONENS FÖRUTSÄTTNINGAR

§ 13. Det övergripande målet för det kommunistiska partiet och proletariatet i en imperialistisk stat under nuvarande era är att genomföra den socialistiska revolutionen....

Förord till utkastet till principprogram

DET ÄR NÅGOT SOM SAKNAS I SVERIGE Detta utkast till principprogam markerar att vi anser att det saknas ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige idag...

II. IMPERIALISMEN OCH DEN PROLETÄRA REVOLUTIONENS EPOK

§ 5. Vi lever i imperialismens och den proletära revolutionens epok. Imperialismen betyder att ett fåtal imperialistiska stormakter strävar efter att dominera världen, exploatera...

Senaste kommentarer