Kontakt

Föreningens grundsatser

Föreningens handlingsprogram

Ett revolutionärt parti måste återskapas!

Senaste nytt

Hembla ut ur Husby!

Föreningen Ort till Ort ordnade gårdsfest med grillning i Husby förra helgen.  Hyresgästerna visade sitt stöd för kommunalisering av bostadsbolaget Hemblas lägenheter, säger Ilhan Kellecioglu...

Arkiv

Om praktiken

Juli 1937 Om förhållandet mellan kunskap och praktik, mellan vetande och handling Före Marx undersökte materialismen kunskapsproblemet oberoende av människans egenskap av samhällsvarelse och av hennes...

Vinn de miljonhövdade massorna till den antijapanska nationella enhetsfronten[*]

Den 7 maj 1937 Detta är kamrat Mao Tse-tungs slutanförande vid Kinas kommunistiska partis rikskonferens i maj 1937 Kamrater! Under de senaste dagarnas diskussioner har...

Kinas kommunistiska partis uppgifter under den period då försvaret mot Japan pågår[*]

Den 3 maj 1937 DET NUVARANDE STADIET I UTVECKLINGEN AV KINAS YTTRE OCH INRE MOTSÄTTNINGAR 1. I och med att motsättningen mellan Kina och Japan blivit...

Ett uttalande till Chiang Kai-sheks uttalande

Den 28 december 1936 I Sian godtog Chiang Kai-shek de krav om försvar mot Japan som framlades av generalerna Chiang Hsueh-liang och Yang Hu-cheng och...

Strategiska problem i Kinas revolutionära krig*

December 1936 Kapitel I: Hur man studerar krig 1. Krigets lagar är utvecklingslagar 2. Krigets syfte är att avskaffa kriget 3. Strategin är studiet av lagarna för ett...

Komintern har för länge sedan slutat att blanda sig i våra interna affärer

Utdrag från ett tal som förklarar upplösningen av den kommunistiska internationalen, som hölls den 26 maj 1943, för kommunistpartiets kadrer. 'Chieh-fang jih-pao', 28 maj...

Citat ur ordförande Maos verk

Citatboken spelade en stor roll i att popularisera maos idéer i kampen mot de revisionister i partiet och i samhället i stort som ville...

Privat brev från Mao Zedong till Jiang Qing 8/7 1966

Detta brev skrevs i inledningsskedet av kulturrevolutionen. Redan 1966 förvånades alltså Mao Zedong över Lin Biaos besatthet inför en potentiell statskupp, en statskupp som...

Imperialismens undergång, folkens seger!

http://kommunisten.nu/wp-content/uploads/2021/07/Imperialismens....pdf

Friedrich Engels Tal vid Karl Marx grav

Tal vid Karl Marx grav. Highgate kyrkogården, London 17 mars 1883 Den fjortonde mars, klockan kvart i tre på eftermiddagen, slutade den störste levande tänkaren...

Senaste kommentarer