Kontakt

Föreningens grundsatser

Föreningens handlingsprogram

Ett revolutionärt parti måste återskapas!

Senaste nytt

Hembla ut ur Husby!

Föreningen Ort till Ort ordnade gårdsfest med grillning i Husby förra helgen.  Hyresgästerna visade sitt stöd för kommunalisering av bostadsbolaget Hemblas lägenheter, säger Ilhan Kellecioglu...

Övriga

Imperialismens undergång, folkens seger!

http://kommunisten.nu/wp-content/uploads/2021/07/Imperialismens....pdf

Friedrich Engels Tal vid Karl Marx grav

Tal vid Karl Marx grav. Highgate kyrkogården, London 17 mars 1883 Den fjortonde mars, klockan kvart i tre på eftermiddagen, slutade den störste levande tänkaren...

Revolt om folkkommunerna i Kina

Läs tidningen här: 1959 nr 2 Revolt

Set Perssons tal på SKP:s kongress 1953

SKP hade redan 1953 urartat kraftigt och ledningen ville på olika sätt göra partiet till en svans till Socialdemokratin. Revisionisterna i ledningen slutade att...

Anuradha Ghandy – Philosophical Trends in the Feminist Movement

The following is a text written by Anuradha Ghandy, also known as Avanti. She was spearheading the proletarian feminist movement in India, and was...

Marxism and Problems of Linguistics

J.V. Stalin, 1950 Concerning Marxism in LinguisticsA group of younger comrades have asked me to give my opinion in the press on problems relating to...

Om personlighetens roll i historien

Georgij Plechanov, 1898 IUnder senare hälften av 1870-talet skrev framlidne Kablitz en artikel under rubriken "Förstånd och känsla som faktorer för framåtskridandet", i vilken...

Den monistiska historieuppfattningens utveckling

Georgij Plechanov, 1895 Innehåll: Förord till andra och tredje utgåvorna Den monistiska historieuppfattningens utveckling KAPITEL I: 1700-talets franska materialism KAPITEL II: Restaurationens franska historiker KAPITEL III: De utopistiska socialisterna KAPITEL...

Ludwig Feuerbach och den klassiska tyska filosofins slut

Friedrich Engels, 1886 Innehåll: Inledning I II III IV Bilagor Marx om Feuerbach 1845 Utelämnat ur "Feuerbach" 1886 Anmärkningar NoterINLEDNINGI förordet till "Till kritiken av...

Naturens Dialektik[1]

Friedrich Engels 1883 En alternativ översättning finns att läsa i ett mer begränsat urval. Innehåll: Utkast till generalplan Utkast till detaljplan Inledning Äldre...

Senaste kommentarer