Stockholm: Ett litet häfte om betydelsen av våra möten

På grund av problem med att kamrater uteblir från medlemsmöten så har avdelning Stockholm tagit ett fram ett häfte som syftar till att öka förståelsen kring problemet och att föra ideologisk kamp mot de uppfattningar som ligger till grund för det. Innehållet riktar sig inte till kamrater som av hälsoskäl inte deltar på möten på grund av covidpandemin.

Läs häftet här.

Bör man öppet ta upp interna problem och diskutera dem?

För att föregripa en kritik som kan komma så citeras här nedan ur SUKP:s “Om leninismens grunder“.

__________________________

»Ett politiskt partis förhållande till sina misstag är ett av de viktigaste och säkraste kriterierna på partiets allvar och dess praktiska uppfyllande av sina plikter mot sin klass och mot de arbetande massorna. Att öppet erkänna ett fel och blotta dess orsaker, att grundligt analysera den situation som framkallat det, att omsorgsfullt diskutera medlen att korrigera felet — det är kännetecknet på ett allvarligt parti, det är dess uppfyllande av sin plikt, det är att uppfostra och skola klassen och sedan även massan (Lenin, »Kommunismens barnsjukdom«, Samlade skrifter i urval, b. XVII, s. 114.)

En del påstår, att blottandet av de egna felen och självkritiken är farliga för partiet, då de av motståndarna kan utnyttjas mot proletariatets parti. Lenin ansåg dylika invändningar ogrundade och alldeles oriktiga. Redan 1904, då vårt parti ännu var svagt och obetydligt, skrev han härom i sin broschyr »Ett steg framåt«: »De (d.v.s. marxisternas motståndare, J. St.) är skadeglada och hånler, när de iakttar våra brister. De kommer naturligtvis att för sina syften försöka att rycka ut enskilda ställen ur min broschyr, som behandlar vårt partis brister och defekter. De ryska socialdemokraterna har redan stått tillräckligt länge i eldlinjen för att inte låta sig förvirras av dessa nålsting för att trots dem fortsätta sitt arbete med självkritik och med att hänsynslöst avslöja sina egna brister, vilka ovillkorligt och oundvikligt kommer att övervinnas genom arbetarrörelsens tillväxt.« (Lenin, »Ett steg framåt, två tillbaka«, Samlade skrifter i urval, b. IV, s. 79.)

______________________________

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here