Hyresgästföreningens byråkrati är bostadskapitalets förlängda arm

Hyresgästföreningens nuvarande ordförande Marie Linder och Stefan Löfvén.

Hyresgästföreningens verksamhetsberättelse är intressant läsning. Det är en svällande byråkrati som tycks kosta mer för varje år. Kostnaderna har ökat från cirka 850 miljoner för några år sedan till cirka 920 miljoner 2019.

Varje år mellan 2016 och 2019 har de dessutom lyckats hamna på minusresultat. Vad är det då som kostar? Resor, hotell och mat slukar 4 % procent, konsulttjänster 10%, löner 40 %, arbetsgivaravgifter 13 %, pensioner 5 %, övriga personalkostnader 4 %. Konsulter och löner, mat och hotell slukar alltså 76 procent av intäkterna.

Intäkterna kommer till 64 procent från medlemsavgifter. Hyressättningsavgifter som nästan alla hyresgäster (även icke-medlemmar) betalar dolt på hyran ger 26 procent av intäkterna. 9 procent av budgeten står bostadskapitalisterna för genom “boinflytandemedel”.

Byråkraterna som parasiter på hyresgästkollektivet

Tanken är att Hyresgästföreningen i stort och smått ska kämpa för medlemmarnas intressen och hålla hyresnivåerna nere. Det har misslyckats totalt med. Efter 1990 så har hyrorna ökat mycket mer än prisutvecklingen generellt. Hyrorna ökar nu dubbelt så mycket som konsumentprisindex (1). De gör ett riktigt sopjobb men det drabbar inte regioncheferna för ingen av HGF:s nio regionchefer bor i hyresrätt.

Medlemmarnas pengar strömmar till chefernas miljonlöner och pensionsavtal. Bara ordförandes avgångsvederlag motsvarar 2 450 medlemmars årsavgift. De högsta lönerna i Hyresgästföreningen har förbundschefen och förbundsordförande. Förbundsordförande Marie Linder som tidigare arbetade som kommunikationschef på LO hade för 2019 en lön på 1,4 miljoner kronor och det avsattes dessutom 494 000 kronor till hennes pension.

Barbro Engman är Hyresgästföreningens tidigare ordförande. Under elva år fick hon pensionsförmåner på drygt 8,6 miljoner kronor – och tjänade under sin tid som förbundsordförande sammanlagt 16,6 miljoner kronor. Totalt: 25,2 miljoner kronor – som betalades av medlemmarna.

Barbro Egman var mellan åren 2000 och 2014 Hyresgästföreningens ordförande. Hon var tidigare aktiv politiker i Socialdemokraterna.

Varför ska ledarna för en hyresgästorganisation överhuvudtaget ha löner som överstiger en normal arbetarlön vilket de flesta medlemmar har? Som man lever tänker man. Det är ju helt kontraproduktivt att ha ledande personer som lever lyxliv.

Hela byråkratin måste sopas bort tillsammans med deras kontraproduktiva tankesätt; “ett gott samtalsklimat med hyresvärdarna”! Att ha “samförstånd” som utgångspunkt relationen till en motpart som har rakt motsatta intressen kan man bara ha om man bytt sida i striden mellan hyresgäster och bostadskapital. Det sättet att några förbättringar är tvärtom tvinga hyresvärdarna till eftergifter.

Bostadskapitalets förlängda arm

Byråkratins plundring av medlemmarnas pengar och samförståndsinriktningen gör Hyresgästföreningen i det stora hela till bostadskapitalets förlängda arm. Den som inte tror det borde fundera över utvecklingen sedan 1990. Det måste väl ändå vara praktiken som visar var man står i intressekonflikten mellan hyresvärdar och hyresgäster?

(1). Konsumentprisindex syftar till att mäta prisutvecklingen för hela den privata konsumtionen, måttet beräknas månadsvis av Statistiska centralbyrån. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostads-och-hyresuppgifter/hyror-i-bostadslagenheter/pong/tabell-och-diagram/hyror-och-den-allmanna-prisutvecklingen-19702020/

 

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net