Om ledning: Nej tack till socialdemokratismens splittring mellan funktionärer och passiva massor

Komintern skriver (1): “demokratiska centralismen i den kommunistiska partiorganisationen måste vara en verklig syntes, en sammansmältning av centralismen och den proletära demokratin.”

Denna denna sammansmältning är möjlig endast på grundvalen av en ständig, gemensam verksamhet, en hela partiorganisationens oavbrutna, gemensamma kamp.

“Centralisation betyder inom den kommunistiska organisationen ingen formell eller mekanisk centralisation, utan en centralisation av den kommunistiska verksamheten, d.v.s. bildandet av en stark, slagfärdig och samtidigt anpassningsskicklig ledning.”

Vad är det vi inte vill ha?

“En formell eller en mekanisk centralisation vore centralisation av makten i händerna på en partibyråkrati för att behärska de övriga medlemmarna eller det utanför stående revolutionära proletariatets massor.”

Om splittrandet mellan funktionärer och passiva massor

Någon som känner igen detta från varhelst socialdemokratismen har brett ut sig?

“Inom den gamla, icke revolutionära arbetarrörelsens organisationer utvecklade sig en genomgående dualism av samma slag, som uppkommit inom den borgerliga statens organisation: dualismen mellan byråkrati och ‘folk’. Under den borgerliga omgivningens livsdödande inflytande utvecklade sig hos organisationerna ett yrkesfunktionärsvälde, ett ersättande av den levande arbetsgemenskapen med endast formell demokrati och ett splittrande av organisationen i aktiva funktionärer och passiva massor.”

Oupphörlig kamp mot byråkratiska tendenser

“Även den revolutionära arbetarrörelsen ärver oundvikligen till en viss grad denna tendens till formalism och dualism av den borgerliga omgivningen. Det kommunistiska partiet skall grundligt övervinna denna motsättning genom systematiskt, ihärdigt, politiskt och organisatoriskt arbete och upprepade förbättringar och revideringar.”

(1) Komintern antog 1921 dokumentet: ”Riktlinjer för de kommunistiska Riktlinjer för de kommunistiska partiernas uppbyggande och organisationsarbete.

2 COMMENTS

  1. Klockrent! Om man inte vill ha oskolade och passiva medlemmar så börjar de skrika om “elit”. Förutsättningen för att de ska ha en massa som följer dem är ju att folk inte är skolade i marxismen och/eller har egna kamperfarenheter.

  2. Favorit citat av Martin Fahlgren från “Volvomullvaden”:

    “Från socialdemokratiskt och borgerligt håll brukar det alltid påstås att kommunister vill bygga elitpartier. Ändå är det ju precis tvärtom så, att deras egna partier är dom verkliga elitpartierna, med makten hos partifunktionärerna och med en stor bred och passiv medlemsmassa bakom sig, som fungerar som springpojkar åt funktionärerna i valtider. Det kommunistiska partiet däremot försöker förhindra att en sådan situation uppkommer. Därför har man medlemskriterier där det krävs en viss aktivitet hos medlemmarna, en viss politisk skolning osv. På detta sätt vill vi åstadkomma att alla medlemmar ska få en verklig möjlighet att delta i utformningen av politiken och ta ansvar för partiets politik, och förhindra att partiet styrs av en liten grupp funktionärer. Genom att alla medlemmar är aktiva medlemmar, kan demokratin i partiet lättare upprätthållas. Och detta kallar borgare och sossar ett elitparti!”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here