Medellivslängden minskar för arbetare, särskilt arbetarkvinnor

Arbetarkvinnornas medellivslängd i Sverige är kortare idag än vad den var år 2020. För kvinnor med längre utbildning och andra eller mindre slitsamma jobb, har däremot medellivslängden ökat med nästan två år under samma period.

Statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) visar att kvinnor med eftergymnasial utbildning vid 30 års ålder i genomsnitt har 57,1 år kvar att leva, d.v.s. en medellivslängd på 87,1 år. Kvinnor från arbetarklassen har däremot 50,6 år (80,6) kvar att leva. Dessa skillnader gäller också männen. Män med eftergymnasial utbildning har vid 30 års ålder 54,1 år (84,1) kvar att leva, medan arbetare har 48,3 år (78,3) kvar att leva. Observera att beräkningarna av den återstående livslängden endast gäller infödda svenskar, eftersom uppgifterna om utbildningsnivån hos utlandsfödda ofta är bristfälliga.

Bara mellan 2019 och 2020 minskade medellivslängden för arbetarkvinnorna med ett år, medan kvinnor med eftergymnasial utbildning minskade sin medellivslängd med 0,3 år. För männen var skillnaden enbart 0,2 år.

Att medellivslängden minskar för arbetarkvinnor har naturligtvis samhälleliga orsaker. Arbetarkvinnor dubbelarbetar i högre utsträckning (d.v.s. extra hemarbete), deltidsarbetar i större utsträckning och har oftare osäkra anställningar. De kan inte använda sig av rutbidrag för att befria sig själva från hemarbete.

Det är mycket avslöjande att medellivslängen för arbetare, särskilt kvinnor, minskar; det visar att kapitalismen befinner sig på ett sluttande plan.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Föreningens grundsatser

Föreningens handlingsprogram