Fortsatta problem på Järvafältet

Kampen mot skövlingen av discgolfbanan mellan Tensta och Husby fortsätter. Vi publicerar här ett utdrag från aktionsgruppens ”Låt parken leva”.

“En obekväm bild för kyrkogårdsförvaltningen: Enligt tidplanen skulle två stora reningsdammar redan vara klara här. Men NCC:s jobbstart i augusti började inte bra. En grävmaskin körde ner sig i gyttjan, och först sent på kvällen kunde den dras upp.

Begravningsfiaskot i Järva sjunker djupare

Har bygget kört fast? Enligt kyrkogårdsförvaltningens senaste tidplan skulle reningsdammarna varit klara till sommaren, men de är inte ens påbörjade. Klart att förvaltningen börjar bli stressad. Ingenting har ju hittills stämt med deras hårt kritiserade projekt Järva begravningsplats.

Tidigare exempel som visar att det inte går att lita på kyrkogårdsförvaltningen:
• Budgeten för etapp 1 sprack bara 4 månader efter genomförandebeslutet
• förvaltningen blev tvungen att söka bygglov trots att den in i det sista hävdade att det inte behövdes och redan börjat arbetet
• tio gånger fler träd sågades ner än direktör och borgarråd sagt till järvaborna och till media.

“Full fart”

Men förvaltningen vill inte erkänna lögner och problem. Det gäller att kommunicera att man har kontroll. Därför gick kyrkogårdsdirektören Svante Borg i midsommartid ut på stadens webbplats med den desperata nyheten “Full fart för bygget av begravningsplatsen på Järva”.

Strax därefter tog bygget en månads semester.

Låt Parken Leva kan nu berätta att jobbstarten i augusti började med att en grävmaskin sjönk ner i dyn där reningsdammarna ska grävas ut. Vår bild avslöjar hur ett stort antal NCC-anställda arbetar sen kväll för att få upp maskinen.
Den oönskade bilden kan symbolisera hela begravningsprojektet: Hur staden till varje pris vill ta över järvabornas älskade och prisbelönta park för sitt prestigeprojekt. Politikernas och tjänstemännens habegär har lett till ett moraliskt, demokratiskt och ekonomiskt haveri. Staden kör ner i dyn eftersom man blundar för problematiska fakta, ignorerar opinionen och sprider falska uppgifter.

Gyttja

Det är inte bara den instabila och förorenade tippen som gör platsen olämplig. Det handlar även om träskmarken som fanns här före tippen. Under stora delar av de planerade dammarna finns gyttja – inte lera som kyrkogårdsförvaltningen påstår. Gyttja är varken tätt eller stabilt och är i princip omöjligt att bygga i.

Förvaltningen blundar som sagt för innehållet i sina egna undersökningsrapporter.
Reningsdammarna är viktiga för projektet. Utan reningsdammar kan inte Järva begravningsplats byggas på Granholmstippen. De ska ta hand om förorenat vatten från tippen, lakvatten från gravarna samt dagvatten från begravningsplatsens vägar, p-platser och byggnader innan det släpps ut i Igelbäcken. Men hur dammarna ska kunna fungera utan tät botten är en gåta.

Nej, kyrkogårdsförvaltningen har inte kontroll, men direktör Svante Borg kommenterar inte de akuta problemen. Likt en “Bagdad Bob” väljer han att fantisera om framtiden. I sommarens nyhetsuppdatering på stadens webb drömmer han om “en mängd växter” som ska planteras i dammarna och som ska “dra till sig fåglar och andra djur”.

Grävmaskinen fotograferad med teleobjektiv dagen efter. Vad hade hänt om maskinen vält och sjunkit ner på andra sidan istället, där förarhytten är?

Världens dyraste begravningsplats efter pyramiderna …
• Beslutad kostnad för etapp 1 januari 2019: 357 miljoner kronor.
• Fyra månader senare räknades kostnaden upp till 413,3 miljoner kronor.
• Kostnadsökningen på 56,3 miljoner bekräftas av finansroteln och redovisas i Stockholms stads investeringsbudget men har fortfarande inte erkänts av kyrkogårdsförvaltningen och ansvarigt borgarråd Dennis Wedin (M).
• Bättre och billigare alternativ placering av begravningsplatsen finns bredvid.
• Trots att 413,3 miljoner är en helt orimlig kostnad för 2700 kistgravar är det fortfarande en glädjekalkyl.
• Tidplaner och budgetar kommer att spricka igen.
• “Staden går mot en teknisk och finansiell katastrof i Järva” säger stadens tidigare tippexpert.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here