Utförsäljning av lägenheter i Gottsunda stoppas

Uppsala kommuns fastighetsbolag Ukfab har haft planer på att sälja Gottsunda centrum och 300 bostäder på Flöjtvägen och Valthornsvägen. Den planerade utförsäljningen har mötts av protester bland de boende och i maj lämnade Hyresgästföreningen in en protestlista undertecknad av 650 boende till Uppsalas kommunalråd Erik Pelling (s).

Nu har kommunen delvis backat och vill inte längre sälja hyreslägenheterna. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår i stället att hyresrätterna, som ligger intill Gottsunda centrum, ska tas över av Uppsalahem.

Kommunen anser nu att det är positivt för Gottsundas utveckling att ta över förvaltningen av de cirka 300 bostäderna.

Ingrid Pineiro, förtroendevald inom Hyresgästföreningen och hyresgäst på Valthornsvägen, gör ”två tummar upp” till de nya planerna.

– Jag är nöjd med att vårt arbete har gett resultat. Även om jag helst skulle se att lägenheterna stannade kvar i Ukfabs regi så är det bättre att de går in i allmännyttan istället för att säljas ut, säger hon till tidningen Hem och hyra.
Planerna på att sälja Gottsunda centrum, tillsammans med vårdcentralen och parkeringsplatserna på västra sidan, till en privat aktör kvarstår fortfarande.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here