Viktigare för regeringen att skydda Cementa än att säkra vattentillgången på Gotland?

I Slite på Gotland har företaget Cementa AB, som ingår i den internationella koncernen HeidelbergCement, tillstånd att bryta kalksten i två täkter. Det finns en oro hos lokalbefolkningen och från föreningen Urbergsgruppen (1) att kalkbrytningen kommer att påverka Gotlands grundvatten. Det finns också motstånd mot planer på utökad kalkbrytning av företaget SMA Mineral utanför Klinte (2)(3).

Redan i nuläget är det problem år efter år med vattenbrist på Gotland (4). Det finns även exempel på hur sprängningar från kalkbrytningen orsakat skador på folks hus (5)(6). Cementas fabrik i Slite är Sveriges näst största utsläppare av koldioxid (7).

I juli beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge Cementa fortsatt tillstånd för kalkbrytning i Slite då miljökonsekvensbeskrivningen har brister och att det inte går att ta ställning till brytningens inverkan på miljön (8). Regeringen meddelade några veckor efter det att man kommer göra tillfälliga ändringar i miljöbalken och ge Cementa längre tid att bryta kalksten. Tydligen kommer hela 75 procent av den cement som används i svensk samhällsbyggnad från Slite (9). Cementa har också överklagat Mark-och miljööverdomstolens beslut till Högsta domstolen men fick inget prövningstillstånd där (10). Lagförslaget som ska se Cementa mer tid ser ut att kunna träda i kraft redan den 10 oktober (11). Lagförslaget går att läsa på regeringens hemsida (12). Är det viktigare för regeringen att ändra i lagen för att säkra Cementas fortsatta verksamhet än att säkra vattentillgången för Gotlands befolkning?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here