Rödt invalt i norska stortinget

Det senaste valet i Norge slutade i ett regeringsskifte. Arbeiderpartiet, Socialistiskt venstre och Senterpartiet lyckades erövra 89 stortingsplatser av 169 och kan alltså bilda regering. De två största partierna i den tidigare borgerliga regeringen, Høyre och Fremskrittspartiet, gick tillbaka med 8,1 procent i fråga om röstetalet.

Rødt ökade sitt röstetal till 4,7 procent och samtidigt antalet ledamöter från en till åtta i stortinget. Rødt är en fortsättning på Rød Valgallianse  1973 – 2007, som lades ner samtidigt som det maoistiska AKP och Röd Ungdom  2007 och som tillsammans med partilösa bildade Rødt.

Rødt slipper stå inför valet att stödja det ”mindre onda” eller inte i stortinget, eftersom Arbeiderpartiet, Socialistiskt venstre och Senterpartiet har egen majoritet.  Det betyder att Rødt kan bedriva en vänsteropposition, åtminstone i ord, i stortinget, eller bli en släpvagn åt regeringen. Det stora problemet för Rødt är naturligtvis hur förena parlamentariskt och utomparlamentariskt arbete; för det fordras att såväl partiledning som stortingsledamöter står för en revolutionär grundsyn. Flera liknande partier i Europa, som Syriza i Grekland och Podemos i Spanien, har gruvligt misslyckats med detta.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here