Skandinavien ut ur EU:s militära union!

Tre nordiska folkrörelserna mot EU i Skandinavien, Nej till EU i Sverige, Nei til EU i Norge och Folkebevegelsen i Danmark, har tagit ett gemensamt uttalande mot de tre skandinaviska ländernas smyganslutning till Europeiska Försvarsfonden. Det heter inledningsvis i uttalandet:

”Europeiska Försvarsfonden är den ’katalysator’ som ska förverkliga EU:s militära union år
2025. Vi accepterar inte att Skandinavien rullas in i en europeisk armés ambitioner, varken genom EDF eller på annat sätt.

Europeiska försvarsfonden (EDF) är en hörnsten i uppbyggnaden av EU:s militära union. Efter flera år som ett pilotprojekt är försvarsfonden i full drift från och med 2021. I EU:s nya långtidsbudget har EDF tilldelats nästan åtta miljarder euro. Fonden beskrivs som en ’tempoförändring’ när det gäller att genomföra EU:s globala militära strategi för utrikes- och säkerhetspolitik.

Det har legat under den politiska radarn att både Danmark, Norge och Sverige nu deltar fullt ut i fonden. Detta till trots så har alla våra tre länder specifika nationella undantag och begränsningar inom försvarspolitiken.”

Läs vidare här http://nejtilleu.se/wp-content/uploads/2021/09/KEF-163.pdf

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here