Kommunistiska Föreningens grundsatser

17-04-04

Kommunistiska Föreningen har till uppgift att förbereda återskapandet av ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige. Intill dess att denna uppgift är löst söker föreningen att i växande omfattning fylla det kommunistiska partiets uppgifter.

Det kommunistiska partiet är ett verktyg för arbetarklassens kamp. Dess uppgift är att utlösa, delta i och leda klasskampen i alla dess former för att genom en socialistisk revolution störta borgarklassens diktatur och upprätta proletariatets diktatur, d v s arbetarklassens stat. Denna demokratiska diktatur utövas av arbetarklassen i förbund med övriga delar av folket. Den utgör en nödvändig förutsättning för att folket ska kunna bryta borgarklassens klassherravälde, bygga upp en socialistisk samhällsordning och föra klasskampen vidare till det klasslösa kommunistiska samhället. Det kommunistiska samhället är grundat på jämlikhet och mänsklig solidaritet och är den enda samhällsform i vilken människornas initiativ och skaparkraft allsidigt kan utvecklas. När klassamhället är utplånat i alla avseenden dör också staten bort.

Föreningens står på den vetenskapliga socialismens, som framförallt har utvecklats av Marx, Lenin och Mao Zedong, grund. Föreningen vägleds i sin verksamhet av den vetenskapliga socialismens allmänna principer, strävar efter att tillämpa dessa på ett riktigt sätt i sin praktik och bekämpar reformism, revisionism, sekterism och andra yttringar av borgerligt inflytande inom arbetarklassen.

Föreningens organisatoriska grundprincip är den demokratiska centralismen, som förenar inre demokrati med enhetlig handling. Föreningen strävar efter att gå i spetsen för proletariatets kamp. Föreningen ska i all sin verksamhet stödja sig på massorna, lära av dem och lyssna till deras kritik. Inom sina egna led ska föreningen sträva efter att koncentrera riktiga idéer, tillämpa kritik och självkritik i syfte att korrigera felaktiga idéer och politiska avvikelser samt förbättra arbetsmetoder och arbetsstil.

Föreningens solidariserar sig i sin kamp med alla rörelser och folk i hela världen som kämpar mot imperialism och reaktion och för nationell frihet och social revolution. Föreningen stöder dem i deras kamp och betraktar denna som ett stöd åt sina egna strävanden och som en del av den gemensamma kampen mot förtryck och utsugning.

Föreningens strävar efter att lära sig av den kommunistiska rörelsens historia, såväl framsteg som misstag, särskilt från det socialistiska uppbygget i Sovjetunionen och Kina. Historien visar att klasskampen fortsätter under socialismen och att kampen för det kommunistiska slutmålet är långvarig.

 

28 COMMENTS

  • Det finns inget beslut som vi tagit om vår relation till KP men vi anser att de både teoretiskt och praktiskt är reformister som aldrig har bidragit till klasskampens utveckling sedan de uppstod som en splittring ur en större revolutionär organisation på 70-talet.

 1. Utan att förespråka separatism inom den socialistiska rörelsen, hur förhåller sig föreningen till variationerna inom den kommunistiska ideologin? Till exempel skilnaderna mellan Anarkister, Ortodoxa marxister, och Demokratiska socialister? Är föreningen främst ett parti för den marxist-leninistiska idén, eller för den kommunistiska rörelsen i sin helhet?

  • Vi förespråkar som bekant MLM (marxismen-leninismen-maoismen) eftersom vi är övertygade om att denna ger den allmänna inriktningen åt rätt håll, dvs mot ett klasslöst samhälle. Vi vill att alla kommunister ska enas på denna grundval och kämpa tillsammans. För att detta ska kunna hända behövs mycket debatt men framförallt att vi visar att MLM fungerar i praktiken. Alltså vi tror inte att man bör försöka ena alla riktningar inom socialismen i samma parti men att man kan kämpa tillsammans ändå lokalt i bostadsområden och på arbetsplatser.

 2. Ni vet väl att innan Socialismen fick övetaget i Ryssalnd, var Ryssland en av de främsta länderna vad gäller naturvetenskap. ett exempel är Dmitri Mendeleev. Han var fadern av periodiska systemt och det fanns även andra froskare som heft stor påverkan. Jag förstår ärligt talat inte hur ni kan säga att socialismen fungerade i Ryssland. Enda anledningen till att det fungerade var för att staten straffade de som inte ville falla för en auktoritär regering. Ett exempel var jordbruket som staten beslagtog. Bönderna som vägrade blev antingen mördade eller skickade till arbetsläger. Pga av kommunismern miste en miljon sina liv bara för “vägnätet” som går genom Sibirien. Vi kan även tydligt se att kommunismen även är ett mindre effektivt system än kapitalismen då ni förlorade “rymdkriget” och kollapsade ekonomiskt efter invasionen av Afganistan. Om vi jämför det med Vietnam klarade sig Förensta staterna betydligt bättre.

  • Den ekonomiska utvecklingen gick i allmänhet snabbare i Sovjet fram till 60-talet jämfört med de kapitalistiska länderna trots enorma svårigheter. Socialismen har bevisat sin överlägsenhet. Att sovjetsystemet skulle fungera utan ett massivt stöd från majoriteten är helt omöjligt. Det hela byggde tvärtom på enorma frivilliga uppoffringar. Du beskriver bondeklassen som en enda grupp. Stödet från fattiga bönder i kollektivrörelsen var stort men svagt bland rikare bönder. Det finns ingen räddning för kapitalismen som exploaterar och förstör hela planeten. Ekonomin måste planeras utifrån folks behov och långssiktigt hållbara lösningar. Din rabieskapitalism fungerar inte. Det verkar faktiskt som allt fler förstår detta.

 3. Jag skulle vilja påstå att det är i närheten av skrattretande när man ser auktoritära kommunister stå på medborgarplatsen och predika maoism samt marxism-leninismen. Hur i hela friden namn kan man stå och förespråka en ideologi som mördat hundra-miljontals människor. Ni som förespråkar auktoritära kommunistiska ideologier borde skämmas! Ni tror att ni står på arbetarnas sida men när det kommer till kritan är det enda ni vill uppnå lidande och eländighet för gemene man. Ingen kommuniststat har någonsin lyckats uppnå den sanna kommunismen av en simpel anledning. Kommunism funkar inte!

  • Klart att det är skrattretande för dig, du hatar ju allt som vi står för och även om jag inte har tillgång till hela din agenda så antar jag att det är ömsesidigt. Kommunismen har räddat hundratals miljoner från en säker död och du kör på med ditt vidriga kapitalisttugg. Hur var det nu med Sovjet? Hur skulle det sett ut utan socialismen och alla välfärdsinträttningar och hur skulle Europa sett ut utan segern över nazityskland? Hur var det nu det kom sig att kapitalistklassen accepterade socialdemokratin och en massa reformer? Ditt vidriga snack är just sådant som bromsar utvecklingen av en revolutionär rörelse som kan pressa tillbaka kapitalisternas pågående angrepp på folket. Ingen rörelse som står i motsättning till kapitalismen har varit i närheten av kommunismens framgångar och på den vägen fortsätter rörelsen att utvecklas över hela världen.

   • Hur har kommunismen räddat miljontals människor? Maos reformer kanske tog Kina in i den moderna världen men fan heller brydde han sig om folket. Han nyttjade deras lidande frö sin egen vinning vilket man kan se i vilken kommuniststat som helst. Det enda kommunister kan lyckas med är att slänga bort alla oliktänkande, som Trotsky, för att sedan kunna bli en stark kärna där alla är ja-sägare och där ingen vågar stå upp mot tyrannismen. Tyvärr är det här inte det enda problemet med kommunismen. Även icke-kommunister säger att kommunismen funkar i teorin men inte i praktiken men nej det gör det inte! Kommunism funkar inte ens i teorin då den tar den främsta mänskliga drivkraften för arbete från dem, det faktum att deras arbete lönar sig. Hur många arbetare i Sovjet gick frivilligt till sina fabriker och åkrar. Och apropå Sovjet så vill jag återigen fråga hur kommunismen ar räddat miljontals människor när den mördat minst lika många? Stalins reformer ledde för visso till ett industrialiserat land men det var tämligen på folkets bekostnad. Kollektiviseringen av jordbruket var bara ett rätt och slätt misslyckande då det istället för att ge mer mat åt folket så fick det bara folk att svälta. Kommunism har och kommer aldrig att lyckas

    • Kommunisterna tog Ryssland ur det första världskriget. Kommunisterna tog jorden från godsherrarna i Ryssland och fördelade den bland bönderna vilket avskaffade extremt grymma former av exploatering som fanns före revolutionen. Fyrtiotimmarsvecka infördes vilket inte gjordes i Sverige förrän 1971. Samhällets resurser satsades rent allmänt för att förbättra folket liv istället för att gå till de gamla härskarklasserna. Barnarbete avskaffades. Fabriker ställdes under ledning av valda kommittéer av arbetare vilka genomdrev massiva förbättringar. Kommunisterna ordnade gratis utbildning, särskilt för vuxna. Utbildningen var tidigare reserverad främst för adeln osv. Alla dessa förändringar räddade livet på miljoner som annars skulle ha gått en allt för tidig död till mötes. Samma sak i Kina.

     Det är en myt att kommunister vill rensa bort “alla oliktänkande”. Under långa perioder så fanns i Sovjet en högst levande debatt i många olika frågor, Trotskij uteslöts först 1927 och berättar i sin självbiografi att han i hemlighet organiserade en underjordisk oppositionsrörelse för sin politiska linje. Stalin hanterade motsättningarna i partiet felaktigt i vissa avseenden. Detta lärde man sig av i Kina där motsättningarna inom partiet hanterades helt annorlunda och personer som ville driva Kina i kapitalistisk riktning uteslöts inte i första hand utan man försökte förmå folk att ändra sig genom kritik och debatt. En viktig del av kulturrevolutionen i Kina var att folket uppmanades att öppet kritisera fel och brister i partiet, staten och på arbetsplatser vilket gjordes i en enorm demokratisk rörelse över hela Kina.

     Med all respekt för ditt kunnande så verkar det som du använt källor av typen Forum för levande historia som grund för dina uppfattningar. Vi rekommenderar denna bok (sidan som den ligger har vi ingen uppfattning om): http://www.plp.org/books/book1.pdf
     Samma sak med den här (sidan som den ligger har vi ingen uppfattning om): https://espressostalinist.files.wordpress.com/2010/12/battle-for-chinas-past.pdf

     • Men vad hände då sen med de som kritiserade det maoistiska styre? Levde de lyckliga i alla sina dagar? Nej, verkligen inte! Strax efter Kulturrevolutionen så lät Jiang Zemin mördade alla de som kritiserade maoismen. Kom då inte och säg att kommunism främjar debatt och oliktänkande. Det enda kommunister är bra på är, som sagt, att rensa bort alla oliktänkande tills att det kvar blev en liten stark kärna där alla tycker lika. Kulturrevolutionen i Kina var, precis som den Stora Utrensningen i Sovjet, bara ett sätt för Mao och Stalin att rensa bort den så kallade “rötan” ur sina respektive länder.

      • Och vad gäller mina källor behöver man inte leta länge då det står i mer eller mindre alla historieböcker som tar upp kommunism. Jag rekommenderar att ni går till närmsta bibliotek och lånar första bästa historiebok på högstadienivå och läser på om Kalla Kriget och kommunismen.

       • Ja precis där kan man hitta samma uppfattningar som dina. Eftersom vi lever i ett samhälle där kapitalisterna har makten så är alla skolböcker stenhårt anti-kommunistiska.

      • Jiang Zemin blev inte med i CK förrän 1983 och kulturrevolutionen slutade 1976 så det är något som inte stämmer där. De var ju maoisterna som blev gripna efter att de som ville återinföra kapitalismen tog över under 1976. Syftet med kulturrevolutionen var ju att undvika att kapitalisternas skulle ta makten genom att folk själva skulle ta strid mot personer som ville återinföra exploateringen. Det var på så vis en enorm demokratisk rörelse. Den borgerliga historieskrivningen bortser från klasskampen och reducerar allt till enskilda ledares viljor. Det är ett felaktigt och enfaldigt sätt att se på historien.

 4. Kan ni släppa marxism-leninism? Lenin var en jävla pajas som är ansvarig för Stalin. Lägg ner med eran statskapitalism och börja med någon slags demokratisk socialism. Pinsamt att människor fortfarande gillar mao. Vårat land behöver syndikalismen. 2/3 är redan med ett fack.

  • Oj många smockor med få ord. Nej vi kan inte släppa vår ideologi. Vi anser för övrigt att Stalins gärning var huvudsakligen bra men med en hel del fel. Statskapitalism nej tack och likaså “demokratisk socialism”. “Fortfarande” gillar Mao? Vilka är det som genomför revolutioner i dagens värld? Syndikalismen är gammal och fungerar inte. Facket räcker inte, vi behöver ett parti, armé och en ny stat baserad på arbetarklassen också.

   • Eran ideologi har misslyckades gång på gång. Socialismen går ju ut på att arbetarklassen styr produktionsmedlen. Detta har aldrig någonsin varit verkligheten i någon marxism-leninistisk stat. Ni tror att den auktoritära staten kommer magiskt att avvecklas. Detta har aldrig hänt. Lenin är en hycklare som mördade arbetarna i Kronstadt och anarkisterna i Ukraina. Ni förstör allmänhetens syn på socialismen.

    • Vår ideologi lyckades gång på gång och det är därför det kastas så mycket smuts på den. Alltså att bygga upp ett land utan kapitalister som varade i flera decennier som sedan föll är knappast ett misslyckande i det stora hela. Det är svårt att bygga socialism och det måste finnas ledning på olika sätt. Utan en ledning kan man inte bygga någonting mer än spontana rörelser som försvinner lika snabbt som de kom. Vi kommer inte vinna slaget om historien på ett tag men vi kan vinna allmänhetens förtroende för vad vi bygger här och nu. På ett sätt bygger vi embryot till det kommunistiska samhället här och nu. Du lever i och med historien. De flesta förhåller sig mest till vad de själva ser och hör.

 5. Hej! Hur nytt är det? Och varför inte organisera sig i det existerande kommunistiska partierna? Mkh sergej

  • På grund av fokus fokus på eller övertro på parlamentariskt arbete, avsaknad av eller mycket begränsat utomparlamentariskt arbete, legalism, fientlighet mot Maos teorier som vi tror är nödvändiga osv.

   • Hej,

    Det var min fråga också. Varför starta en “förening”, och varför inte jobba med kommunistiska partiet, och vad skiljer er från de? Finns det någon plan för hur länge ni ska vara en förening innan ni upprättar partiet, eller beror det på utomstående omständigheter?

    Jag ska erkänna att jag precis hittat er sida, och måste läsa lite till. Jag hittade er via tjen-folket btw, då jag bor i Norge.

    Lycka till vidare!

    • Tack! Vi ser inte att bildandet av ett parti kommer vara ett stort språng i utvecklingen utan att vi i växande grad åtar oss ett partis uppgifter.

     Vi anser att Kommunistiska partiet är ett reformistiskt parti som knappast bidrar till att utveckla klasskampen och som därmed inte bidrar till att förbättra arbetarklassens situation i det stora hela. Utifrån att de inte vill ta verklig strid mot kapitalistklassen så tar de i allmänhet också avstånd från ideologiska positioner som kan utveckla rörelsen i den riktningen (maoismen). T.ex. Maos teori om enhetsfronten är tillämpad en strategi för att på olika nivåer ena massa folk för att utveckla och driva fram klasskampen, teorin tvålinjerskampen i partiet är en metod för att hålla kursen och bekämpa borgerlig ideologi utan hela tiden “rensa ut” folk, Maos utveckling av filosofin blir tillämpad ett sätt förhålla till sig till det politiska arbetet på ett mer dynamiskt sätt, masslinjen är ett förhållningssätt till det politiska arbetet som seriöst tillämpad blir ett sätt att alltid behålla riktigt nära band till folket osv.

 6. “framförallt” då kan man vara eklektisk och plocka in exempelvis Enver Hoxa?
  Och varför stärka svenska försvaret med värnplikt. När man gör lumpen blir man superindoktrinerad av antikommunism, ser ni ingen fara i det? Naivt kanske?
  Jag ser mig själv som “sovande maoist” sedan många herrans år, och önskar er lycka till i kampen!

  • Det är klart att det finns andra som har kommit med bidrag men det som avses är att Lenin och Mao har utvecklat marxismen till högre nivåer. Enver var i grunden revisionist så han är ju inte aktuell av den anledningen.

   Ett skäl är att det är lättare att få legoknektar att vända vapnen mot folket än en värnpliktsarmé. Den anti-kommunistiska indoktrineringen under värnplikten är säkert stark men man kommer ju ändå inte undan den i detta samhälle.

  • Grundsatserna har tagits på ett möte där man enades om denna formulering: “Föreningens står på den vetenskapliga socialismens, som framförallt har utvecklats av Marx, Lenin och Mao Zedong, grund”. En kommande kongress får ta ställning till om detta ska ändras (eller inte) till att föreningen står på marxismen-leninismen-maoismens grund.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here