Ta strid mot utsvältningen av vården

Vårdcentraler som inte fungerar, jourcentraler som inte är öppna, akutmottagningar som bågnar och personal som inte orkar (1). Detta resultatet av de kapitalistvurmande politikernas insatser inom sjukvården de senaste decennierna.

Vad har politikerna åstadkommit? 2008 infördes “Lag om valfrihetssystem” och 2015 den nya patientlagen som ett led i privatiseringen vården. Kostnaderna har med de privata bolagen inom en del medicinska områden ökat med upp till 1200 procent medan övrig sjukvård ökat sina kostnader med bara 4,1 procent (9). Privatiseringarna missgynnar bland annat äldre och multisjuka eftersom de t.ex. glesar ut återbesöken då ersättningarna systemet är fokuserat på nybesök (7). De som har allra svårast skärs det alltså ner på i ett världens rikaste länder. Det finns även indikationer på att vårdcentraler fattar beslut om insatser baserat på vad som är lönsamt, snarare än patienternas faktiska behov (5).

Enligt en färsk undersökning (6) så är läget kritiskt på akutmottagningarna runt om i Sverige. Platsbristen är extrem och folk kan bli liggande i upp till två dygn innan de slussas vidare till en vårdavdelning. Andra patienter skickas hem utan att ens ha fått träffa en läkare. Vårdmiljön går inte längre att betrakta som “patientsäker”. Minst 13 dödsfall i sjukvården år 2016 anses bero på platsbrist eller för hög arbetsbelastning (8).

Det är svårt att förstå att det kan finnas någon som vill försvara den nuvarande politiken. Men det finns otroligt nog de som inte skäms.

Totalt 90 miljarder gick till de privata vårdbolagen 2015 och 6 miljader av dessa försvann i vinster till kapitalisterna (4). Istället för satsa på mer personal och fler vårdplatser så ger politikerna i praktiken bort miljarder i vinster till de privata bolagen. Stora summor går till de bolag som bygger hightec-sjukhuset i Solna. 25,7 miljarder (2) hade förra året satsats på nya Karolinska samtidigt som det stora delar av vården går på knäna. I Tyskland byggs liknande sjukhus för runt 2 miljader (3). Hur kunde det bli så? Vågar man skriva att det stinker korruption? Många fler borde säga som det är att kapitalism = korruption och död. Borde inte samhället organiseras socialistiskt så att resurser kan gå till de som behöver dem bäst istället för de som behöver dem minst?

Mer lokalt motstånd är vägen framåt

Makthavarna backar inte från den nuvarande politiken utan att de möter på hårt motstånd. De behövs en rörelse inom vården runt om i landet som ta strid mot försämringarna och som kräver att det privata vårdbolagen avvecklas. Vi måste kämpa för att varje vårdinrättning blir en kampcentral mot försämringarna. De lokala facken måste återigen bli kamporganisationer. Vi måste också våga prova nya kampformer och låta läget bli obehagligt för makthavarna. Om det trampar på oss så trampar vi tillbaka!

Bekämpa det privata vinstintresset i sjukvården!
Gör facket till en kamporganisation!
Kämpa för en socialistisk revolution i Sverige!

1. http://www.sjukhuslakaren.se/det-ar-en-sjukvardskris/
2. http://www.dn.se/sthlm/notan-for-nya-karolinska-skulle-racka-till-tva-slussen/
3. https://www.svd.se/fs-hur-dyrt-blir-nya-karolinska-egentligen#sida-2
4. http://arbetet.se/2016/11/03/vinster-i-valfarden-det-du-behover-veta/
5. http://www.unt.se/nyheter/omvarld/varden-mindre-likvardig-med-vardval-3459709.aspx
6. http://www.expressen.se/nyheter/krisen-i-sjukvarden/
7. http://gemensamvalfard.se/wp-content/uploads/2014/01/Privatiseringen-av-h%C3%A4lso-sjukv%C3%A5rden-i-Stockholm.pdf
8. http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/02/Vart-fjarde-dodsfall-pa-grund-av-platsbrist-och-hog-arbetsbelastning/
9. http://www.dn.se/sthlm/alliansen-stramar-at-vardvalen-for-att-hejda-skenande-kostnader/

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net