Stöd sittstrejken på Norra Bantorget

Ett antal familjer och personer som som har fått beslut att de ska utvisas till Afghanistan genomför just nu en sittstrejk på Norra Bantorget i Stockholm. Protesten syftar till att staten ska upphäva utvisningsbesluten. Folk som sympatiserar med deras kamp har samlats tillsammans med dem nu för tredje dagen i rad.

När frågan om utvisningar till Afghanistan diskuteras så nämns sällan den svenska borgarklassens roll i skapandet av det hemska inferno som Afghanistan har blivit och som är anledningen till att folk flyr. Den svenska borgarstaten har deltagit i ockupationen av Afghanistan sedan 2004 och har mördat ett stort antal av våra bröder och systrar i Afghanistan. Självklart måste den svenska staten hjälpa offren för det krig de håller igång i Afghanistan. Vad de svenska imperialisterna och USA-imperialisterna har gjort i Afghanistan är helt obeskrivligt vidrigt. En sammanställning av alla möjliga brott som de har begått finns i en “En vitbok om Sveriges krig i Afghanistan“. Informationen nedan är hämtad därifrån.

Targeted killings”, utomrättsligt dödande

Targeted killings, riktat dödande; eller utomrättsligt dödande har använts som en viktig del i imperialisternas krig. De genomför natträder i afghanska hem för att tillfångata eller döda de som utpekats som motståndsmän. De dödar även med drönare eller genomför flygattacker mot enskilda eller grupper som inte befinner sig i direkt strid.

Ockupationssoldaterna har genomfört natträder i stor skala sedan 2008. De svenska soldaterna har genomfört ett stort antal sådana riktade mord. Under perioden 2009–2011 tog mordräderna en sådan om omfattning att de skapade en våldsam vrede hos den afghanska befolkningen. T.o.m. den afghanske marionettpresidenten Hamid Karzai tvingades att i skarpa ordalag fördöma attackerna. Reaktionerna ledde till att Nato drog ned antalet nattliga räder 2012 och istället trappades antalet drönarattacker upp kraftigt. De nattliga räderna var före 2009 officiellt omkring 5–6 per natt medan de under perioden 2009–2011 var ca 15-20 per natt. Antalet dödade bara i räderna under den tvåårsperioden var 3865. En stor del av de dödade var civila offer.

Nato upprättar omfattande listor över personer som på olika grunder antas vara aktiva motståndsmän som man önskar mörda. Der Spiegel rapporterade den 28 december 2014 om Nato:s hemliga ”dödslistor” som tidningen kommit över genom bland andra visselblåsaren Edward Snowden. Underlag för listorna kom från uppgifter inlämnade av fjorton stater. Sverige angavs som en av de fjorton stater som lämnade uppgifter.

Hundratusentals döda som ett resultat av ockupationen

Det kommer aldrig bli fred så länge imperialisterna är kvar i landet. Ockupationen har fram till idag lett till hundratusentals döda. När man läser att några tusen ockupationssoldater har dött i förhållande till flera hundra tusen afghaner så förstår man vilken oerhörd människoslakt som har genomförts i landet. Under kriget i Afghanistan (2001–2014) har enligt en mycket försiktig akademisk skattning mer än 26 000 civila och totalt över 91 000 afghaner mist livet på grund av krigsrelaterat våld som har dokumenterats. Antalet som har dött genom indirekta orsaker relaterade till kriget kan inkludera ytterligare 360 000 personer. Summa 451 000 döda afghaner på grund av kriget. Det finns dock ingen anledning att tro att de
mänskliga offren ryms inom denna siffra. Senare kommer man att kunna värdera offren för imperialisternas krigföring mer korrekt.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net