A

Absolut mervärde – det mervärde som erhålles genom förlängning av arbetsdagen, en metod för att öka den kapitalistiska utsugningen av arbetarna. Kapitalisterna ökar likaledes utsugningen av arbetarna genom det relativa mervärdets metod. Emellertid bildar produktionen av absolut mervärde den allmänna grundvalen för det kapitalistiska systemet, eftersom en nödvändig förutsättning för varje form av utsugning är att arbetsdagen förlängs utöver den nödvändiga arbetstiden (jfr). Under kapitalismens uppkomst och dess första utvecklingsstadier, då tekniken var svagt utvecklad och gjorde relativt långsamma framsteg, stegrades utsugningen huvudsakligen genom en förlängning av arbetsdagen. Maskinindustrins utveckling ledde till metoden att öka utsugningen genom att höja arbetsproduktiviteten. Under imperialismen, särskilt under kapitalismens allmänna kris, söker borgarklassen i ökande grad stegra utsugningen genom att höja arbetsintensiteten (jfr), vilket måste hänföras till absolut mervärde. I och med att arbetsintensiteten ökar förbrukar arbetaren mer arbete per tidsenhet. Vid ökad arbetsintensitet såväl som vid förlängningen av arbetsdagen, är arbetaren tvungen att i absoluta tal öka den mängd arbete som han gratis överlåter till kapitalisten.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net