Angående Turkiets invasion av Norra Syrien

Vi publicerar denna inofficiella översättningen av en artikel som publicerades på den tyska revolutionära nyhetssidan demvolkedienen.org den 9:onde Oktober 2019.

Angående Turkiets invasion av Norra Syrien

Idag började Turkiet sitt noggrant förberedda angrepp på Syrien med attacker emot YPG (Folkets försvarsenheter) baser i landet, och kränkte därmed landets suveränitet och internationell (borgerlig) lag. Återigen under skenet av att ”bekämpa terrorism” slungas Syrien in i ytterligare instabilitet. Yankee-imperialisterna, efter att ha stött YPG och deras allierade styrkor, har en gång förklarat dem att vara rättmätiga men nu dragit bort sitt stöd till dessa styrkor, som öppnar upp för den turkiska militären att attackera, vilket var klart för alla som lyssnat på de öppet uttalande ståndpunkterna från Turkiets president Erdogan.

Att yankee-imperialismen på detta sätt överfaller YPG kommer inte som en stor överraskning för många av revolutionärerna. Redan 2016 beskrev Kamrat Becker tydligt sannolikheten av just dessa händelser som nu pågår. Yankee-imperialismen är inte bekymrad över det kurdiska folkets rättfärdigade kamp för dess egen nation, utan följer endast sin egen agenda och som världens enda hegemoniska supermakt, tar inte någon hänsyn till PKK, utan bryter mot vapenvilor och allianser som det passar deras egna intressen.

I detta avseende har yankee-imperialismen fått YPG att tjäna ett dubbelt syfte: Först, som markstyrkor i Syrien, varvid deras framgång har täckts med flyganfall, vapen och information i landet medan de kämpar mot den så kallade Islamiska Staten. Nu, när YPG har etablerats i Syrien, används de som måltavlor så att den turkiska armén också har en ursäkt för att gå in i Syrien. Här kan man se hur USA-Imperialismens cyniska förräderi egentligen är. Det snabba genomförandet av yankeestyrkornas uttåg samtidigt som Turkiets anfall av Syrien är ett talande exempel i denna fråga: Det tog inte ens den turkiska Armén en vecka att förbereda sitt angrepp. I stället lämnar USA styrkorna bekvämt i en stund, då den turkiska armén inte bara redan är förberedd, utan slår till inom några dagar, markerar tydligt graden av yankee-imperialismens maskopi i denna fråga.

Oavsett vad några människor kanske påstår och den bild som turkiska staten själva vill framföra – Turkiet är inte ett imperialistiskt land, utan ett semi-feodalt, semi-kolonialt land, med USA som den huvudsakliga imperialisten som utövar sina intressen, och det är nu mer uppenbart än förut hur yankee-strateger spelar ut båda sidorna av konflikten i deras jakt på USA:s långvariga mål i området: Balkaniseringen av de suveräna nationalstaterna. Det vill säga, krossandet av nationalstaterna till mindre bitar, så att de försvagas, blir enkla att styra och att vända mot varandra, så att massorna bekämpar massorna och folket bekämpar folket istället för sin gemensamma fiende, imperialismen. Balkanstaterna, men även krossandet av den centrala regeringen i Irak och överlämnandet av makt till de olika lokala feodala myndigheterna, visar hur de går till väga.

För denna uppgift så tjänar den turkiska armén, den näst största i NATO – med sin historia skriven i blodet av Turkiets folk och på andra håll dem som utsatts för dess folkmord, våldtäkt och plundringar – syftet för USA Imperialismen. Dess attacker mot YPG i Syrien kommer att ytterligare destabilisera landet och för folket betyder det ytterligare folkmord, mer blod och mer våld som resultat av imperialisternas kamp för uppdelningen av världen. I ljuset av detta måste det bekräftas, att kamp emot imperialistiska aggressioner, oavsett av vem, är rättfärdig och att det är upp till de genuina kommunistiska styrkorna i respektive land att ta sig an uppgiften i att vara förtruppen i denna strid.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net