Facken motsätter sig minimilön

Kommunalarbetaren rapporterar att svenska fackförbund motsätter sig EU-kommissionens förslag att införa minimilön, vilket påstås kunna sänka lägstalöner som finns i flera kollektivavtal.

EU-kommissionen, en institution inom EU som arbetar för lagförslag som ska gynna unionens allmänna intresse, lade i januari fram ett förslag om att införa minimilöner till arbetsmarknadens parter på EU-nivå.  Europafacket, en organisation som består av 95 medlemsorganisation från 36 länder, har svarat på förslaget genom att ”förespråka ett direktiv”, enligt Magnus Lundberg som är jurist på Tjänstemännens centralorganisation (TCO). Det kommer att ske en omröstning bland Europafackets medlemsorganisation om Europafackets svar.

Intressanta utdrag från artikeln:

Medan många i östra och södra Europa ser en chans att höja lönerna genom EU ser nordiska och svenska fack minimilöner som en risk för motsatsen. 

Minimilöner är också svårt att förena med den svenska arbetsmarknadsmodellen där det är fack och arbetsgivare som beslutar om lönerna.

– Vi tycker ju genuint illa om att politiker ska gå in och bestämma på arbetsmarknadens område. Med en lagstadgad minimilön kan lönerna plötsligt styras av politiska intressen och strategier, säger Therese Guovelin.  ”

Om det införs en minimilön i EU finns risken att svenska kollektivavtal måste allmängiltigförklaras, det vill säga upphöjas till lag. Politiker skulle också få inflytande över minimilönen och kunna sänka eller höja den av strategiska skäl. 

Fack och arbetsgivare skulle förlora en viktig uppgift. Risken finns att organisationerna skulle försvagas och färre kollektivavtal tecknas. Det skulle sänka de lägstalöner som finns i många kollektivavtal. De avtalade lägstalönerna ligger i dag till största del över de nivåer som diskuteras i EU, där 60 procent av medianlönen anges som ett riktmärke. 1 procent av arbetstagarna i Sverige tjänar så lite, enligt statliga Medlingsinstitutet, och de är oftast under 20 år eller deltidsarbetande.”

*Ändring 25 februari: Den tidigare rubriken “Facken kämpat mot minimilön” har ändrats till “Facken motsätter sig minimilön”.

13 KOMMENTARER

 1. “Kämpar”, tror den som skrivit rubriken att LO-facken “kämpar”? De SAP-kontrollerade fackens historiska uppgift är att försvara kapitalets och arbetararistokratins intressen.

  • “Kämpar” i sammanhanget att facken motsätter sig att EU inför minimilön. Vi tar åt oss kritiken och gör bättre ordval framöver. Annars håller vi med.

   *Ändring 25 feb: Den tidigare rubriken “Facken kämpar mot minimilön” har ändrats.

 2. Jag tycker kombon med anti-EU-bilden och texten är riktigt dålig. Det är inte dåligt med minimilön trots att det kommer från EU. Sossefackens kollektivavtal omfattar typ hälften av alla företag. En massa folk som jobbar för långt under 100 kr i timmen arbetar på dessa arbetsplatser som inte har kollektivavtal och skulle vinna på minimilöner eftersom de skulle kunna hävda i domstol att de ska ha ut rätt lön när de slutat jobba på företaget. De skulle bidra till att pressa upp lönerna för de som har det allra sämst. Sossefackens tidningar är ingen bra källa, de försöker försvara sitt vidriga genomfalska klassamarbetsupplägg med falska argument. Varför skulle lägstalönerna i kollektivavtalet automatiskt sänkas på grund av minimilönerna? Vilket snack, det är ju en stridsfråga, dessutom beror det på hur lågt minimilönen ligger, tänk om den läggs högre än fackens redan låga ingångslöner?

  • Fast varför skulle du lita mer på staten än facken? I facken finns det i alla fall fortfarande en chans för medlemsinflytande i frågor och möjligheten att gå ut i strejk när man ska kämpa för ett kollektivavtal. Sitter man och bara låter LO-byråkraterna göra vad de vill är det klart att det blir som du beskriver men som kommunister måste vi ju vara med i att bygga ett “rank-and-file” motstånd mot byråkraternas klasssamarbetets ideologi. En ny statlig minimumlön kanske blir högre än den vi har i kollektivavtalen idag men det finns ingen garanti att den kommer att gå upp senare och som vi vet från andra länder med statlig minimumlön är det väldigt svårt att få upp den igen. Återigen, förstår inte varför du skulle ha mer tillit till staten och den nyliberala överstatliga institutionen EU.

   • Det handlar inte om att “lita” utan att förstå vilka klassintressen som ligger bakom respektive och att se till att de arbetare som har det allra sämst ska kunna klara sig. Sosse-facken och staten tjänar båda borgarklassen. Nej det finns inte medlemsinflytande när det gäller att gå ut i strejk. Denna makt är centraliserad till fackföreningstoppen. Medlemsinflytande finns endast (och i begränsad utsträckning) på lokal nivå.

    “Sitter man och bara låter LO-byråkraterna göra vad de vill är det klart att det blir som du beskriver men som kommunister måste vi ju vara med i att bygga ett “rank-and-file” motstånd mot byråkraternas klasssamarbetets ideologi”

    Ja precis vi måste bygga det men vad har det med saken att göra? Om vill bygga upp ett motstånd så vill vi automatiskt inte ha statligt reglerad minimilön? Logik saknas. Får vi inte “ta ifrån” sossefackens rätt att låtsas att de garanterar minimilöner? Utgår du från sosse-fackets egen falska retorik?

    • Men menar du alltså att det ligger i vårt klassintresse att ta kampen för ett EU-förslag? Sen ska du inte heller överspela värdet av en lag. Vi har ju en hel arbetsmiljölag som redan inte följs på arbetsplatser runt om i landet, inklusive många som har kollektivavtal eller till och med fackklubb. Det enda sättet att kräva våran rätt och kämpa för våra klassintressen är genom att organisera oss. I dagens läge ser jag det som en större möjlighet genom facklig kamp än EU-lagförslag. Är du även mot EU-utträde?

     • Ja självklart ska vi kämpa för det som proletariatet tjänar på oavsett om någon del av borgarklassen föreslår samma sak. Det handlar inte om att “ta kampen för ett EU-förslag” utan om att vi borde förespråka minimilön i dagsläget oavsett vad andra råkar tycka.

       • Det måste göras i en kampanj som man generellt driver krav gentemot borgarstaten. Utformningen av en sådan kampanj kräver ju lite eftertanke.

  • Problemet med EUs förslag att det möjligtvis är en trojansk häst eftersom man vill att minimilönen ska baseras på 60% av medianlönen, dvs på en abstrakt statistisk modell istället för priset för varor och tjänster (KPI). Det kan leda till högre minimilön idag men sämre imorgon.

   • Överraskande att ett EU-förslag “”skulle”” kunna innebära försämringar för arbetarklassen…

    • Lite svårt att förstå hur ett lägsta golv kan försämra för proletariatet i ett läge när fackföreningarna i huvudsak är borgerliga och i kapitalistklassens tjänst. Arbetararistokratin erkänner väl knappt existensen av underproletariatet som knappt överlever på sina inkomster.

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här

Kontakt

Kontakta föreningen: Kommunisten@riseup.net