Det kapitalistiska samhället kännetecknas bland annat av cykliska överproduktionskriser, där det arbetande folket inte har råd att köpa de varor som produceras. Högkonjunkturer åtföljs av lågkonjunkturer med ökad arbetslöshet. Inte ens under de mest blomstrande högkonjunkturer försvinner all arbetslöshet. Under högkonjunkturen i Sverige från andra världskrigets slut fram till mitten av 1970-talet låg den öppna…

Fredagen den 7 juli genomfördes demonstrationen “Welcome to hell” som utgick från Fischmarkt i  Hamburg. På denna demonstration deltog mest anarkister men även en del MLM-folk och anti- imperialister. Denna demonstration är den som blev mest synlig i media eftersom det blev hårda  sammandrabbningar med polisen. Polisen hade som taktik att mest misshandla utan att…

APM Terminal har varslat 150 hamnarbetare och ett tiotal andra anställda i Göteborgs hamn om uppsägning. APM Terminal, som ägs av det transnationella företaget AP Møller Mærsk, bedriver hamnverksamhet i ett 40-tal länder. Företaget är ökänt för sin anti-fackliga inställning och metoder. I Göteborg har APM Terminal under ett års tid systematiskt använt sig av…

(texten är ett tal som hölls på ett möte i Stockholm) Jag har fått i uppgift att prata föreningens ideologi och politik. Här bakom mig hänger en banderoll där det står “Bygg upp ett maoistiskt kommunistparti!”. Utifrån detta kan man ställa ett antal frågor. 1. Vad är syftet med ett kommunistparti? 2. Vem var Mao…


Det kommunistiska partiet är en förtrupp Det behövs en förtrupp, en slags generalstab, som kan samordna klasskampen i varje land. Under de senaste decennierna har många rörelser kommit och gått. Ta bara Attac och Occupyrörelsen, som försvunnit i det blå. Se på massdemonstrationerna på Tahirtorget i Kairo, som ledde till att Mubarak avsattes. Samma rörelse…


Bostadsbristen är akut. I de flesta större städer är det idag svårt att hitta bostäder. Omfattande renoveringar ger hyresvärdarna ett argument för att höja hyrorna till orimliga nivåer. Nyproducerade lägenheter är så dyra att folk med vanliga inkomster inte har råd att bo i dem. Ungdomar, arbetare, nyanlända och pensionärer drabbas hårdast av bostadskrisen. Under…

Kampen för kommunismen är till sitt väsen internationell och in i vårt klasslösa slutmål, det kommunistiska samhället, går vi alla tillsammans. Det kan inte existera ett isolerat kommunistiskt land omgärdat av kapitalistiska rovdjursländer. Vägen dit, revolutionen, är däremot avhängig olika länder, och nationers, konkreta förhållanden och de kommunistiska partierna är bundna till enskilda länder. Man…


Ett par hundra personer slöt idag upp för att fira segern över nazismen den 9 maj 1945. Folk samlades först vid La Mano där tal hölls och sedan gick demonstrationen vidare mot Medborgarplatsen. Demonstrationen var en del av aktionen “De odödligas regemente” som genomförs i flera f.d. sovjetrepubliker. Deltagarna tar i dessa manifestationer med bilder…