Kampen för kommunismen är till sitt väsen internationell och in i vårt klasslösa slutmål, det kommunistiska samhället, går vi alla tillsammans. Det kan inte existera ett isolerat kommunistiskt land omgärdat av kapitalistiska rovdjursländer. Vägen dit, revolutionen, är däremot avhängig olika länder, och nationers, konkreta förhållanden och de kommunistiska partierna är bundna till enskilda länder. Man…


Ett par hundra personer slöt idag upp för att fira segern över nazismen den 9 maj 1945. Folk samlades först vid La Mano där tal hölls och sedan gick demonstrationen vidare mot Medborgarplatsen. Demonstrationen var en del av aktionen “De odödligas regemente” som genomförs i flera f.d. sovjetrepubliker. Deltagarna tar i dessa manifestationer med bilder…

Kommunistiska Föreningen arrangerar regelbundet studiecirklar i marxismens klassiker. Deltagarna träffas varje eller varannan vecka och läser och diskuterar tillsammans marxistiska texter. Studiecirklarna brukar börja med Marx & Engels kommunistiska manifestet och deltagarna bestämmer sedan gemensamt vad man fortsätter med. Beroende på intresse så kombineras cirklarna med sociala, politiska eller kulturella aktiviteter. P.s. Alla är välkomna…

(Utgiven av Marxist-Leninistiska Kampförbundet 1971) Innehållsförteckning Förord I. Set Persson, kort biografi II. Komintern och Sveriges Kommunistiska Parti -Enhetsfrontstaktiken -Ny period av kris, revolutioner och krig -SKP under Komintern -Splittringen 1929 -Efter 8:e partikongressen -Händelserna i Sandarne och kampen mot lönesänkningsoffensiven -Generalstrejk i Sandarne III. Sveriges Kommunistiska Parti på marsch åt höger -12:e kongressen 1944…

Vårdcentraler som inte fungerar, jourcentraler som inte är öppna, akutmottagningar som bågnar och personal som inte orkar (1). Detta resultatet av de kapitalistvurmande politikernas insatser inom sjukvården de senaste decennierna. Vad har politikerna åstadkommit? 2008 infördes “Lag om valfrihetssystem” och 2015 den nya patientlagen som ett led i privatiseringen vården. Kostnaderna har med de privata…

Frågan om strejkrätten hänger ihop med kollektivavtalslagen. 1928 antog riksdagen på förslag från en borgerlig regering en lag om kollektivavtal och arbetsdomstol. Lagen innebär att arbetsköpare och arbetare inte har rätt att vidta några stridsåtgärder under gällande avtal. I varje fall inte där avtal finns. Om endera parten anser att ett avtal inte följs är…

17-04-04 Kommunistiska Föreningen har till uppgift att förbereda återskapandet av ett revolutionärt kommunistiskt parti i Sverige. Intill dess att denna uppgift är löst söker föreningen att i växande omfattning fylla det kommunistiska partiets uppgifter. Det kommunistiska partiet är ett verktyg för arbetarklassens kamp. Dess uppgift är att utlösa, delta i och leda klasskampen i alla…


(Kommunistiska Föreningens grundsatser hittar du här) Handlingsprogram (2017-04-04) Inledning Kommunistiska Föreningens uppgift är att i Sverige bilda ett revolutionärt kommunistparti på den vetenskapliga socialismens grund. Utan ett sådant parti är det omöjligt  att leda arbetarklassen och folkets breda massor till seger i kampen mot borgarklassen, imperialismen och för socialismen. Vi kommer i varje konkret fråga…


I stort sett hela borgerligheten driver på för mer resurser till polisen som ett sätt att möta en påstått ökad brottslighet. Det finns två stora problem med detta. För det det första så ökar inte brottsligheten nämnvärt och för det andra så minskar inte brottsligheten för att man ökar antalet poliser. Ökar brottsligheten över huvud…

Kvinnofrågan är en viktig fråga för folket i Sverige och dess betydelse har ökat eftersom kvinnoförtrycket har ökat de senaste decennierna. Med det ökade kvinnoförtrycket så verkar också frågan kvinnans rättigheter ha kommit högre upp på dagordningen i det politiska Sverige. Riksdagspartierna började kalla sig feministiska och de utger sig fortfarande för att kämpa mot…