“Samtidigt har allt fler svårt att få en fast bostad överhuvudtaget. I dag räcker inte en genomsnittlig LO-lön för att köpa en bostadsrätt i storstadsområdena. Andra kan inte få ett hyreskontrakt för att de saknar en fast inkomst. Marknaden kommer inte att bygga bort bostadsbristen eller råda bot på hemlösheten Det växande svenska bostadsprekariatet består…

“Förtroendet för politikens förmåga att lösa problem och förbättra för vanliga människor är i gungning på många håll i världen. Allt större skillnader i välstånd, hälsa och livsmöjligheter växer fram mellan olika regioner och klyftorna får politiska följdverkningar. I vissa länder, som Frankrike, har pessimismen slagit rot. 69 procent upplever att landet utvecklas åt fel…

Kim Jon Un fyllde 35 år den 8 januari. Han är den främste ledaren för den byråkratiska borgarklass som styr landet. Somliga kallar honom ledare för ett “socialistiskt land” vilket tyvärr inte är ett skämt. Läs en intressant artikel under länken nedan. “The bureaucratic bourgeoisie around the army and in the state apparatus is the…

USA har skickat 80 soldater med “lämplig utrustning” och flygplan till Gabon med hänvisning till utvecklingen i DR Kongo. “De första deltagarna i den amerikanska kontingenten anlände till Libreville i Gabon den 2 januari”, skrev Trump i ett brev som skickades till kongressen på fredagen. De ska vara “i stånd att öka säkerheten för amerikanska…

Hundreds of children report police violence at EU borders. “Testimonies gathered by Save the Children, and its partner in Serbia, found more than 1,350 cases of children being pushed back across European Union borders between January and November this year. Almost one third of these cases reportedly involved violence inflicted by police or guards at…

Celebrate the Party’s 50th anniversary and lead the Philippine revolution to greater victories “The Central Committee of the Communist Party of the Philippines (CPP), together with the entire membership of the CPP, the Filipino people and all their revolutionary forces, celebrate today 50 years of great achievements and revolutionary victories accumulated by the Party through…

“I boken ”Kommunistjägarna” (som gavs ut första gången 1990) visar författarna Thomas Kanger och Jonas Gummesson hur Socialdemokraterna under lång tid kartlade kommunister i Sverige. En av de ledande kommunistjägarna var Paul Björk, NSD:s chefredaktör 1951-1956. 1947 anställdes Paul Björk på det socialdemokratiska partihögkvarteret i Stockholm med särskilt ansvar för att ta fajten mot kommunisterna…

Laura Clayson riskerar livstids fängelse efter att ha deltagit i en aktion för att stoppa deporteringar till Västafrika. Tillsammans med en grupp andra tog hon sig in på en flygplats och satte fast sig själv vid ett flygplans noshjul. Åklagaren vill se dem dömda enligt en lag som bara har använts en gång på 28…

Den kommunistiska rörelsen i Europa och på många håll i världen är fortfarande liten. Vad ska vi göra åt det? Finns det en universalmedicin? Ja det gör det. Det finns i vart fall två “tabletter” som måste sväljas. Studera klassikerna (hoppa över tolkningar) och analysera samtiden i ljuset av detta. Utan ideologisk skolning finns varken…